Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » ST yükselmesi

ST yükselmesi

ST yükselmesi, ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyon arasındaki süreyi temsil eden ST segmentinin taban çizgisinin üzerinde yükseldiği bir elektrokardiyogramda (EKG) görülen bir anormalliği ifade eder. Bu bulgu genellikle miyokard enfarktüsü (MI) ile ilişkilidir ve kalp kasında iskemi veya hasara işaret edebilir.

Belirtiler ve Bulgular:

ST yükselmeli MI belirtileri şunları içerebilir:

  • Göğüs ağrısı veya rahatsızlık
  • Nefes darlığı
  • Terleme
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Baş dönmesi veya sersemlik
  • Yorgunluk
  • Kollarda, sırtta, boyunda veya çenede ağrı veya rahatsızlık

Teşhis

ST yükselmeli MI tanısı tipik olarak klinik değerlendirme, EKG ve kan testlerinin bir kombinasyonu ile konur. EKG karakteristik ST yükselmesini gösterecek ve kan testleri kalp kası hasar gördüğünde salınan troponin gibi kardiyak biyobelirteçlerin varlığını belirleyebilecektir.

Tedavi:

ST yükselmeli MI tedavisi zaman açısından kritiktir ve kalbin etkilenen bölgesine kan akışını mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamayı amaçlar. Bu genellikle aspirin, beta-blokerler ve antikoagülanlar gibi ilaçların ve perkütan koroner girişim (PCI) veya tromboliz gibi prosedürlerin bir kombinasyonu ile sağlanır.

Ayırıcı Tanı:

EKG’de ST yükselmesine neden olabilecek diğer durumlar arasında perikardit, miyokardit ve erken repolarizasyon sendromu bulunur. MI ile ilişkili ST yükselmesini bu diğer durumlardan ayırt etmek için kapsamlı bir tıbbi değerlendirme ve tanısal testler gereklidir.

Kaynaklar:

  1. American Heart Association. (2022). ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI). Retrieved from https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks/stemi-heart-attack
  2. National Heart, Lung, and Blood Institute. (2021). What is an electrocardiogram (ECG)? Retrieved from https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/electrocardiogram-ecg