Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Blog » Elektrokardiyogramın (EKG) Şifresini Çözmek: Bir Kılavuz

Elektrokardiyogramın (EKG) Şifresini Çözmek: Bir Kılavuz

Elektrokardiyogram (EKG), klinisyenlere kalbin elektriksel aktivitesine invazif olmayan bir pencere sunarak modern tıpta paha biçilmez bir araç olarak durmaktadır. Bu makale, EKG’nin bileşenleri, önemi ve klinik uygulamaları hakkında ayrıntılı bir araştırma sunarak EKG’nin karmaşıklığını çözmeyi amaçlamaktadır.

EKG

Temelleri Anlamak

EKG, kalp kasılırken ve gevşerken kalp tarafından üretilen elektriksel uyarıları kaydeder. Deriye stratejik olarak yerleştirilen elektrotlar bu uyarıları yakalayarak kalbin ritmi ve işlevinin grafiksel bir temsilini oluşturur. Standart EKG, her biri kalbin elektriksel aktivitesine benzersiz bir bakış açısı sunan 12 derivasyon içerir.

EKG’nin bileşenleri

EKG SegmentiSüre
PR aralığı≤110 ms
P-Segmenti≤200 ms
QRS Kompleksi≤100 ms
ST-Dalgası
QT-Segmenti350–440 ms
T-Dalgasıdeğişkendir

P-Dalgası

Elektrokardiyogramdaki (EKG) P dalgası, kulakçıkların (kalbin üst odacıkları) elektriksel aktivasyonu veya kasılması olan atriyal depolarizasyonu temsil eder.

 • Atriyal depolarizasyonu temsil eder.
 • Normal süre: max. 0,12 saniye.

PR aralığı

PQ
PQ

Bir elektrokardiyogramda (EKG), PR aralığı olarak da bilinen PQ aralığı, P dalgasının başlangıcı ile QRS kompleksinin başlangıcı arasındaki süreyi temsil eder. Bu aralık, atriyoventriküler (AV) düğümü de kapsayacak şekilde kulakçıklardan karıncıklara giden elektrik impulsunun süresine karşılık gelir.

 • Normal bir PQ aralığı süresi tipik olarak 0,12 ila 0,20 saniye arasındadır (EKG kağıdında 3 ila 5 küçük kare).

QRS Kompleksi

QRS
QRS

QRS kompleksi elektrokardiyogramın (EKG) kritik bir bileşenidir ve kalbin alt odacıkları olan ventriküllerin depolarizasyonunu temsil eder

 • Ventriküler depolarizasyonu yansıtır.
 • Q, R ve S dalgalarından oluşur.
 • Normal süre: 0,06 ila 0,10 saniye.

ST-Segmenti

ST
ST

ST segmenti elektrokardiyogramın önemli bir bileşenidir ve ventriküler depolarizasyon (QRS kompleksi ile gösterildiği gibi) ile ventriküler repolarizasyon (T dalgası ile gösterildiği gibi) arasındaki aralığı temsil eder.

ST segmentinin anlaşılması, miyokard sağlığının değerlendirilmesinde ve kalbin potansiyel iskemik veya enfarktüslü alanlarının belirlenmesinde esastır.

T-Dalgası

T-Dalgası
T-Dalgası

T dalgası elektrokardiyogramın önemli bir bileşenidir ve ventriküler repolarizasyonu, yani kalp döngüsünün toparlanma fazını temsil eder.

 • Ventriküler repolarizasyonu gösterir.
 • Tipik olarak QRS kompleksini takip eder.
 • Normal süresi: değişkendir.

EKG’nin yorumlanması

Kalp Hızı

 • R dalgaları arasındaki mesafe ölçülerek hesaplanır.
 • Normal aralık: Dakikada 60-100 atım.

Ritim

 • Düzenli: Ardışık R dalgaları arasında tutarlı aralıklar.
 • Düzensiz: Değişken aralıklar, aritmilerin göstergesi.

Eksen

 • Kalpteki elektriksel aktivitenin genel yönünü ifade eder.
 • Normal eksen: -30 ile +90 derece arasında.

Klinik Uygulamalar

Aritmilerin Teşhisi

Atriyal fibrilasyon, bradikardi veya taşikardi gibi kalp ritmindeki anormalliklerin belirlenmesine yardımcı olur.

İskemi ve Enfarktüs

ST-segment değişiklikleri ve T-dalgası anormallikleri miyokardiyal iskemi veya enfarktüsü gösterir.

İletim Anormallikleri

Bundle dal blokları, kalp blokları ve diğer iletim sorunları EKG ile tespit edilebilir.

Elektrolit Dengesizlikleri

Değişiklikleri potasyum, kalsiyum veya sodyum seviyelerindeki bozuklukları gösterebilir.

Sonuç

EKG, kardiyovasküler değerlendirme için vazgeçilmez bir araçtır ve sayısız kardiyak durumun tanı ve yönetimine yardımcı olur. EKG’nin nüanslarını anlamak, sağlık uzmanlarına kalbin elektrik sinyallerinin karmaşık dilini çözme gücü verir ve sonuçta hasta bakımının ve sonuçlarının iyileştirilmesine yol açar. Teknoloji ilerledikçe, EKG kardiyoloji alanında bir köşe taşı olmaya devam etmekte ve kardiyak fizyoloji ve patolojinin daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kaynak

https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/32/2663/5552595