Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

TIBBİ HESAPLAMALAR

Tıbbi Hesaplamalar tanıyı geliştirmek, prosedürleri optimize etmek ve hasta bakımını yükseltmek için tasarlanmış çeşitli keskin tıbbi araçları keşfedin.

 • Gebelik doğum tarihi hesaplayıcıları

  Gebelik doğum tarihi hesaplayıcıları, hem anne adayları hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için paha biçilmez araçlar olarak hizmet vermektedir. Bu hesaplayıcılar, annenin son adet döneminin (LMP) ilk günü ve adet döngüsünün uzunluğu gibi çeşitli faktörlere dayanarak bebeğin ne zaman gelebileceğine dair tahmini bir tarih sağlar.Gebelik doğum tarihi hesaplayıcıları Gebelik doğum tarihi hesaplayıcıları Doğum Tarihi Hesaplayıcı…

 • Ortalama Arter Basıncı (MAP)

  Ortalama Arter Basıncı (MAP), bir kalp döngüsü sırasında hastanın arterlerindeki ortalama basıncı temsil eden çok önemli bir fizyolojik parametredir. Vücudun çeşitli organlarına ve dokularına oksijen ve besin sağlamak için sistemik dolaşım boyunca kan akışını yönlendiren basıncı yansıttığından doku perfüzyonunun temel belirleyicisidir. Hesaplama Ortalama Arter Basıncı Ortalama Arter Basıncı (MAP) Hesaplayıcısı Ortalama Arter Basıncı (MAP) Hesaplayıcısı…

 • CHA2DS2-VASc Skoru Hesaplayıcı

  Kardiyovasküler sağlık alanında, etkili önleme ve yönetim için inme riskinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu çabadaki en önemli araçlardan biri CHA2DS2-VASc skoru hesaplayıcısıdır. Bu hesaplayıcı, sağlık çalışanlarının atriyal fibrilasyonu (AF) olan hastalarda inme riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Peki bu aracı ne zaman kullanmalıyız ve inme riskinin değerlendirilmesinde neden önemlidir? CHA2DS2-VASc Skoru Hesaplayıcı CHA2DS2-VASc Skoru Hesaplayıcı Yaş:…

 • Düzeltilmiş QT aralığı (QTc) – Hesaplama

  Düzeltilmiş QT aralığı (QTc), kalp hızındaki değişiklikleri hesaba katmak için elektrokardiyogramdaki (EKG) QT aralığının bir modifikasyonudur. QTc’yi hesaplamak için çeşitli yöntemler vardır ve Bazett formülü klinik uygulamada en yaygın kullanılanlardan biridir. Bazett formülünü kullanarak QTc’yi nasıl hesaplayacağınız aşağıda açıklanmıştır: QTc Hesaplama QTc Hesaplayıcı (Bazett Formülü) QT Aralığı (ms): Kalp Atış Hızı (bpm): QTc Hesapla QT…

 • IV Sıvı Bolus/Yükleme Hesaplayıcı (Şok)

  IV Sıvı Bolus Hesaplama nasıl yapılır? Bu hesaplayıcı, şok durumlarında kullanılan IV (intravenöz) sıvı bolus miktarını hesaplamak için tasarlanmıştır. Hesaplama, hastanın kilosuna dayalı olarak yapılır ve aşağıdaki denklemle ifade edilir: IV Bolus Miktarı=Hasta Ağırlığı×10 mL/kg ile Hasta Ağırlığı×20 mL/kg Şok Hesaplayıcı IV Sıvı Bolus/Yükleme Hesaplayıcı (Şok) Hasta Ağırlığı (kg): Bolus Hesapla IV Sıvı Bolus Canlandırması İhtiyacının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır? IV Sıvı Bolus Endikasyonlar…

 • Vücut Kitle İndeksi nedir? Hesaplama

  Vücut Kitle İndeksi (VKİ), bir bireyin boyuna göre sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olup olmadığını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür. Tıp alanında bireyleri farklı kilo durumu kategorilerine ayırmak için bir tarama aracı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. VKİ, bir kişinin kilogram cinsinden ağırlığı ve metre cinsinden boyu kullanılarak hesaplanır. VKI Hesaplayıcı VKI Hesaplayıcı Cinsiyet:…

 • Cockcroft-Gault formülü

  Cockcroft-Gault formülü, kreatinin klirensini hesaplayarak böbrek fonksiyonunu tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan bir denklemdir. Kreatinin, kaslar tarafından üretilen ve böbrekler tarafından atılan bir atık üründür. Kreatinin klirensi, böbreklerin kandaki atıkları ne kadar iyi filtrelediğini yansıtan glomerüler filtrasyon hızının (GFR) bir ölçüsüdür. Cockcroft-Gault Formülü Hesaplayıcı Cockcroft-Gault Formülü Hesaplayıcı Yaş (yıl): Ağırlık (kg): Cinsiyet: ErkekKadın Serum…