Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Cockcroft-Gault formülü

Cockcroft-Gault formülü

Cockcroft-Gault formülü, kreatinin klirensini hesaplayarak böbrek fonksiyonunu tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan bir denklemdir. Kreatinin, kaslar tarafından üretilen ve böbrekler tarafından atılan bir atık üründür. Kreatinin klirensi, böbreklerin kandaki atıkları ne kadar iyi filtrelediğini yansıtan glomerüler filtrasyon hızının (GFR) bir ölçüsüdür.

Cockcroft-Gault Formülü Hesaplayıcı

Cockcroft-Gault Formülü Hesaplayıcı

Cockcroft-Gault formülü

Özellikle böbrekler tarafından atılan ilaçların dozajlarını belirlemek için klinik ortamlarda özellikle yararlıdır.

Kreatinin Klirensi (mL/dakika) = (72 × serum kreatinin) / ((140 – yaş) × ağırlık × düzeltme faktörü)

  • Yaş yıl olarak ifade edilir.
  • Ağırlık kilogram cinsinden ifade edilir.
  • Serum kreatinin desilitre başına miligram (mg/dL) olarak ifade edilir.
  • Düzeltme faktörü erkekler için 1,23 ve kadınlar için 1,04’tür.

Formülün Yorumlanması:

Yaşa Göre Ayarlama

Formül, yaşla birlikte kreatinin klirensinin azalması beklenen yaşa bağlı bir ayarlama faktörü içerir.

Kilo Ayarlaması

Hastanın kilosu, vücut kütlesinin kreatinin üretimi ve klirensi üzerindeki etkisini yansıtacak şekilde dikkate alınır.

Cinsiyet için Düzeltme

Cinsiyete dayalı bir düzeltme faktörü vardır. Erkekler tipik olarak daha yüksek kas kütlesine ve sonuç olarak daha yüksek kreatinin üretimine sahiptir.

Sonucun Yorumlanması:

Hesaplanan kreatinin klirensi glomerüler filtrasyon hızının bir tahminini sağlar ve dakikada mililitre (mL/dak) cinsinden ifade edilir. Bu değer daha sonra böbrek fonksiyonunu kategorize etmek için kullanılır:

  • Normal böbrek fonksiyonu: > 90 mL/dak
  • Hafif böbrek yetmezliği: 60 – 89 mL/dak
  • Orta derecede böbrek yetmezliği: 30 – 59 mL/dak
  • Ciddi böbrek yetmezliği: 15 – 29 mL/dak
  • Böbrek yetmezliği: < 15 mL/dak

Sınırlamalar

Sabit Durum Varsayımı

Formül, hastanın sabit bir durumda olduğunu, yani kreatinin üretiminin nispeten sabit olduğunu varsayar.

Tüm Popülasyonlar İçin Uygun Değildir

Cockcroft-Gault denklemi çocuklar, yaşlılar veya böbrek fonksiyonları stabil olmayanlar gibi belirli popülasyonlarda doğru olmayabilir.

Kas Kütlesi Bağımlılığı

Formül kas kütlesine bağlıdır, bu da kas kütlesinin önemli ölçüde değiştiği durumlarda (örneğin ampute veya kas erimesi hastalığı olanlarda) doğru olmayabilir.

Aşırı Ağırlıklar İçin Uygun Değildir

Formül, aşırı vücut ağırlığına sahip bireyler için doğru olmayabilir.

Özetlenmiştir

Cockcroft-Gault formülü yaygın olarak kullanılan bir araç olsa da, klinisyenler özellikle belirli hasta popülasyonlarında böbrek fonksiyonunu tahmin etmek için Böbrek Hastalığında Diyet Modifikasyonu (MDRD) veya Kronik Böbrek Hastalığı Epidemiyoloji İşbirliği (CKD-EPI) denklemleri gibi diğer denklemleri de göz önünde bulundurabilir. Bu denklemlerin tahminler sunduğunu ve nükleer tıp çalışmaları gibi tekniklerle GFR’nin doğrudan ölçülmesinin böbrek fonksiyonunun daha doğru değerlendirilmesini sağlayabileceğini unutmamak önemlidir.