Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Cockcroft-Gault denklemi

Cockcroft-Gault denklemi

Cockcroft-Gault denklemi, bir kişinin böbrek fonksiyonunun bir ölçüsü olan kreatinin klirensini tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan bir formüldür. Kreatinin, kaslar tarafından yapılan ve böbrekler tarafından atılan bir atık üründür. Kreatinin klirensi, böbreklerin kreatinini kandan ne kadar verimli bir şekilde uzaklaştırdığını yansıtır. Bu ölçüm, özellikle böbrek tarafından elimine edilen ilaçlar kullanıldığında böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için önemlidir.

Cockcroft-Gault denklemi, kreatinin klirensini tahmin etmek için kişinin yaşını, kilosunu, cinsiyetini ve serum kreatinin seviyesini dikkate alır. Formül şöyledir:

Kreatinin klirensi (mL/dak) = [(140 – Yaş) × Ağırlık (kg)] / [72 × Serum kreatinin (mg/dL)]

Veya:

Yaş, kişinin yıl cinsinden yaşıdır.

 • Ağırlık, kişinin kilogram cinsinden ağırlığıdır.
 • Serum kreatinin, desilitre başına miligram (mg/dL) cinsinden ölçülen serum kreatinin seviyesidir.
 • Erkekler için 140 ve kadınlar için 85 sabittir. Cockcroft-Gault denkleminin özellikle belirli popülasyonlarda sınırlamaları olduğuna dikkat etmek önemlidir. Örneğin
 1. Farklı yaş gruplarında doğruluk:
  Denklem, kas kütlesi ve kreatinin üretimindeki farklılıklar nedeniyle çok genç veya çok yaşlı bireylerde kreatinin klirensini doğru olarak tahmin edemeyebilir.
 2. Vücut kompozisyonu:
  Denklem ortalama kas kütlesini varsayar, bu da çok farklı vücut kompozisyonlarına sahip kişilerde (örneğin sporcular, atrofi veya amputasyonu olan kişiler) yanlışlıklara neden olabilir.
 3. Kararsız koşullar:
  Kreatinin üretiminin ve böbrek fonksiyonunun hızla değiştiği durumlarda (örn. akut böbrek hasarı) denklemin doğruluğu etkilenebilir.
 4. Cinsiyet:
  Denklem, kas kütlesinde bir fark olduğunu varsayarak erkekler ve kadınlar için farklı bir sabit kullanır. Ancak, bu tüm bireyler için doğru olmayabilir.
 5. Modern laboratuvar teknikleri ile doğruluk:
  Cockcroft-Gault denklemi, serum kreatininini ölçmek için eski laboratuvar yöntemleri kullanılarak geliştirilmiştir. Böbrek Hastalığında Modifiye Diyet Denklemi (MDRD) veya Ortak Kronik Böbrek Hastalığı Epidemiyoloji Denklemi (CKD-EPI) gibi daha modern denklemler daha doğru tahminler için sıklıkla önerilmektedir.

Kısıtlamalarına rağmen Cockcroft-Gault denklemi, basitliği ve tarihsel önemi nedeniyle özellikle klinik uygulamada hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, klinik bağlama ve mevcut hasta verilerine bağlı olarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları, özellikle farklı popülasyonlarda böbrek fonksiyonu tahminlerinin doğruluğunu artırmak için geliştirilen daha modern denklemleri kullanmayı da düşünebilirler.