Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » 4Ts Skoru

4Ts Skoru

4Ts Skoru, heparin tedavisine karşı potansiyel olarak ciddi bir immün aracılı advers reaksiyon olan Heparine Bağlı Trombositopeni (HIT) olasılığını değerlendirmek için kullanılan klinik bir skorlama sistemidir. HIT, trombosit sayısında önemli bir azalma ile karakterize edilir ve bu da kan pıhtısı oluşumu riskinin artmasına neden olabilir. 4Ts Skoru, klinisyenlerin dört temel klinik faktöre dayanarak HIT olasılığını değerlendirmelerine yardımcı olur: Trombositopeni, Zamanlama, Tromboz ve trombositopeninin diğer nedenleri.

İşte 4Ts Skoru bileşenlerinin ayrıntılı bir dökümü:

Trombositopeni:

 • 2 puan: Trombosit sayısının ≥%50 düşmesi veya trombosit sayısının <150 x 10^9/L olması.
 • 1 puan: Trombosit sayısı %30-49 oranında düşer.

Trombositopeninin Zamanlaması:

 • 2 puan: Trombositopeni heparine başladıktan 5-10 gün sonra ortaya çıkar.
 • 1 puan: Trombositopeni heparin başlandıktan sonra 1-4 gün içinde veya >10 gün içinde ortaya çıkar.

Tromboz veya diğer sekeller:

 • 2 puan: Tromboz (yeni veya ilerleyici) veya cilt nekrozu oluşur.
 • 1 puan: Anafilaktoid reaksiyon veya tromboz olmaksızın şüpheli HIT gibi akut sistemik reaksiyon.

Trombositopeninin diğer nedenleri:

 • 2 puan: Trombositopeni için başka bir açıklama yok.
 • 1 puan: Olası diğer nedenler mevcuttur.

Toplam puan, dört bileşenin her birine verilen puanların toplanmasıyla elde edilir. 4Ts Skorunun genel yorumu aşağıdaki gibidir:

 • Yüksek Olasılık (6-8 puan): HIT olasılığı yüksektir ve derhal ileri değerlendirme ve yönetim uygulanmalıdır.
 • Orta Olasılık (4-5 puan): HIT olasılığı orta düzeydedir. Klinik değerlendirme ve ek testler gerekebilir.
 • Düşük Olasılık (0-3 puan): HIT olasılığı düşüktür. Trombositopeninin alternatif nedenleri araştırılmalıdır ve HIT için daha fazla araştırma gerekli olmayabilir.

4Ts Skorunun klinik bir değerlendirme aracı olduğunu ve kesin tanı kararları vermek için tek başına kullanılmaması gerektiğini unutmamak önemlidir. Genellikle tanıyı doğrulamak için HIT antikor testi gibi ek laboratuvar testlerinin gerekli olup olmadığını belirlemek için bir kılavuz olarak kullanılır. HIT riski değerlendirilirken diğer klinik faktörler, hasta geçmişi ve tıbbi bağlam da göz önünde bulundurulur.

4Ts Skoru, HIT olasılığını değerlendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının heparin tedavisi sırasında şüpheli veya doğrulanmış trombositopenisi olan hastalarda heparin kullanımı ve potansiyel alternatifler konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.