Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Wells Kriterleri

Wells Kriterleri

Pulmoner Emboli için Wells Kriterleri, bir hastanın akciğer atardamarında kan pıhtısı oluştuğu ve hayatı tehdit eden bir durum olan pulmoner emboli (PE) geliştirme olasılığını değerlendirmek için kullanılan klinik bir karar kuralıdır. Kriterler, sağlık çalışanlarının pulmoner emboli varlığını doğrulamak veya ekarte etmek için görüntüleme çalışmaları gibi diğer tanısal testlerin yapılıp yapılmayacağını belirlemelerine yardımcı olur. Wells kriterleri, pulmoner emboli ile ilişkili çeşitli klinik faktörleri ve semptomları dikkate alır.

Wells Kriterlerinin iki versiyonu vardır:

Orijinal versiyon ve basitleştirilmiş versiyon (Klinik Kuruluşta PE için Wells Kriterleri). Burada daha kapsamlı bir inceleme sunarak orijinal versiyonu açıklayacağım. Wells temel çizgisi aşağıdaki klinik faktörleri içerir ve her bir faktöre bir puan atar:

  1. Derin ven trombozunun (DVT) klinik belirti ve semptomları: Bacaklarda DVT’nin klinik belirti ve semptomları (örn. şişme, ağrı): 3 puan.
  2. Pulmoner emboliden daha az olası alternatif tanı: Daha az olası bir alternatif tanı: 3 puan.
  3. Kalp atışı: Kalp atım hızı >100 atım/dak: 1,5 nokta.
  4. Yakın zamanda gayrimenkul:Son 4 hafta içinde > 3 gün immobilizasyon veya büyük ameliyat: 1,5 nokta.
  5. Derin ven trombozu veya pulmoner emboli öyküsü: Önceden DVT veya PE: 1,5 nokta.
  6. Kan öksürme: Kan öksürme (kan tükürme):1 nokta.
  7. Malignite: Kötü huylu hastalık (tedavi altında veya son 6 ay içinde): 1 puan.

Bu faktörler değerlendirilip puanlandıktan sonra toplam puan hesaplanır. Wells Kriterleri skorunun yorumlanması aşağıdaki gibidir:

Düşük olasılık (ölçek 6):

PE olasıdır ve ek tanı ve görüntüleme testleri önerilir. Wells kriterinin klinik karar vermeye rehberlik eden bir araç olduğunu ve kesin bir tanı olmadığını unutmamak önemlidir. Hastaları risk kategorilerine ayırmaya ve ileri test ihtiyacını belirlemeye yardımcı olur. Kan pıhtısı oluşumunun belirteçlerini ölçen D-dimer kan testi, PE olasılığını daha fazla değerlendirmek için genellikle Wells kriterleri ile birlikte kullanılır. Klinisyenler ileri değerlendirme ve tedavi hakkında karar verirken hastanın genel klinik tablosunu, tıbbi geçmişini ve diğer ilgili faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır. Wells Kriterleri, kapsamlı bir pulmoner emboli değerlendirmesinin yalnızca bir bileşenidir.