Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Hesaplamalar » Child-Pugh Skoru

Child-Pugh Skoru

Child-Pugh Skoru, karaciğer sirozu olan hastaların karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. Bu skor, karaciğer sirozu olan hastaların prognozunu belirlemek ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek için önemli bir araçtır.

Liver Disease Survival Predictor

Karaciğer Hastalığı Hayatta Kalma(Survival) Öngörücü(Predictor)Bu araç Tıbbi Terimler tıbbiterimler.com tarafından sunulmaktadır.

Child-Pugh Skoru Nasıl Hesaplanır?

Skor, beş farklı klinik parametreyi değerlendirerek hesaplanır: serum bilirubin seviyesi, serum albümin seviyesi, INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran), asit ve ensefalopati varlığı. Her parametre için bir puan verilir ve toplam puan belirli bir risk grubuna işaret eder.

Child-Pugh ve Karaciğer Hastalığı

Bu Skor, karaciğer sirozu olan hastalarda karaciğer fonksiyonlarını değerlendirirken kullanılır. Bu skor, hastanın karaciğer hastalığının şiddetini ve prognozunu belirlemekte yardımcı olur. Ayrıca, karaciğer transplantasyonu için uygunluk değerlendirmesinde de kullanılabilir.

Child-Pugh ve Tedavi Seçenekleri

Skor, karaciğer sirozu olan hastaların tedavi seçeneklerini değerlendirirken önemli bir rol oynar. Daha yüksek bir Skor, hastanın daha ciddi karaciğer hasarı olduğunu ve tedavi seçeneklerinin sınırlı olabileceğini gösterebilir. Düşük bir Skor, hastanın daha iyi bir prognoza sahip olduğunu ve daha agresif tedavi seçeneklerinin mümkün olabileceğini gösterebilir.

Child-Pugh Skoru ve Klinik Uygulamaları

Bu Skor, klinik pratiğin birçok alanında kullanılmaktadır. Bu skor, karaciğer sirozu olan hastaların izlenmesinde, tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde ve karaciğer transplantasyonu için uygunluk değerlendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, hastanın prognozunu değerlendirmede de kullanılabilir.

Hastanın Yaşam Kalitesi

Skor, hastanın yaşam kalitesini etkileyen birçok faktörü değerlendirirken kullanılabilir. Bu skor, hastanın karaciğer fonksiyonlarının yanı sıra, yaşam beklentisi, semptom şiddeti ve yaşam kalitesi gibi faktörleri de değerlendirebilir. Bu nedenle, Child-Pugh Skoru hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun tedavi planları oluşturmak için önemli bir araçtır.

Kullanımının Temel Kısıtlamaları

Ancak, kullanımına üç temel kısıtlama vardır: 1) asit ve ensefalopati sınıflandırması subjektif bir değerlendirme gerektirir, 2) sınıflandırma sistemi böbrek fonksiyonunu dikkate almaz, ve 3) mevcut olan sadece on farklı puan (puanlara dayalı) bulunmaktadır.


Kaynaklar: