Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Schellong testi

Schellong testi

“Eğik masa testi” olarak da bilinen Schellong testi, vücudun duruştaki değişikliklere, özellikle de ortostatik intoleransa verdiği tepkiyi değerlendirmek için kullanılan bir tanı prosedürüdür. Bu test öncelikle ortostatik hipotansiyon, vazovagal senkop ve postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) gibi durumları teşhis etmek için yapılır.

  Amaç

  Schellong testinin temel amacı, vücudun otonom sinir sisteminin duruştaki değişikliklere, özellikle de yatmaktan ayağa kalkmaya nasıl tepki verdiğini değerlendirmektir. Bu duruş değişiklikleri sırasında kan basıncını ve kalp atış hızını izleyerek, sağlık hizmeti sağlayıcıları baş dönmesi, sersemlik, bayılma veya çarpıntı gibi semptomlara neden olabilecek kardiyovasküler düzenlemedeki anormallikleri belirleyebilir.

  Hazırlık

  Schellong testinden önce hastalara genellikle birkaç saat aç kalmaları ve test sonuçlarını etkileyebilecek kafein ve bazı ilaçlardan kaçınmaları söylenir. Hastalara ayrıca rahat kıyafetler giymeleri ve testten önce aşırı fiziksel efordan kaçınmaları tavsiye edilebilir.

  • Temel Ölçümler: Sağlık hizmeti sağlayıcıları kan basıncı, kalp atış hızı ve bazen elektrokardiyogram (EKG) okumaları dahil olmak üzere temel parametreleri ölçerken hasta eğimli bir masada veya yatakta düz bir şekilde yatar. Bu ölçümler test sırasında karşılaştırma için bir referans noktası sağlar.
  • Eğimli Masa Manevrası: Eğme masası daha sonra yavaşça dik bir konuma yükseltilir ve yatmaktan ayağa kalkmaya geçiş simüle edilir. Eğim açısı, sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılan özel protokole bağlı olarak değişebilir, ancak tipik olarak 60 ila 70 derece arasında değişir.
  • İzleme: Tilt masası manevrası boyunca sağlık hizmeti sağlayıcıları hastanın kan basıncını, kalp atış hızını ve semptomlarını sürekli olarak izler. Test genellikle belirli bir süre boyunca, tipik olarak 10 ila 30 dakika arasında sürer, ancak ilgili verileri yakalamak için gerekirse uzatılabilir.
  • Semptom Provokasyonu: Bazı durumlarda, sağlık hizmeti sağlayıcısı kardiyovasküler sistemi daha fazla zorlamak ve bir yanıt oluşturmak için masayı hızla eğerek veya nitrogliserin adı verilen bir ilaç uygulayarak semptomları tetikleyebilir.

  Yorumlama

  Schellong testinin sonuçları, dik duruşa yanıt olarak kan basıncı ve kalp atış hızındaki değişikliklere göre yorumlanır. Anormal bulgular şunları içerebilir:

   • Ortostatik Hipotansiyon: Ayakta durulduğunda kan basıncında belirgin bir düşüş, genellikle ayakta durduktan sonraki üç dakika içinde sistolik kan basıncında 20 mmHg veya daha fazla veya diyastolik kan basıncında 10 mmHg veya daha fazla düşüş olarak tanımlanır.
   • Vazovagal Senkop: Genellikle baş dönmesi, mide bulantısı, terleme veya solukluk gibi semptomların eşlik ettiği, bayılmaya yol açan ani kan basıncı ve/veya kalp hızı düşüşü.
   • Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu (POTS): Genellikle çarpıntı, baş dönmesi, yorgunluk ve halsizlik gibi semptomların eşlik ettiği, ayakta durduktan sonraki 10 dakika içinde kalp atış hızında dakikada 30 atım veya daha fazla anormal artış.

   Takip

   Schellong testinin sonuçlarına ve altta yatan şüpheli duruma bağlı olarak, daha ileri tanısal testler veya tedaviler önerilebilir. Ortostatik intolerans için tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, kan basıncı regülasyonunu veya kalp atış hızı kontrolünü iyileştirmek için ilaçlar ve kardiyovasküler zindeliği ve ortostatik toleransı iyileştirmek için fizik tedavi yer alabilir.

    Özetle, Schellong testi veya eğik masa testi, vücudun duruştaki değişikliklere verdiği tepkiyi değerlendirmek ve ortostatik hipotansiyon, vazovagal senkop ve postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) gibi durumları teşhis etmek için kullanılan bir tanı prosedürüdür. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, kontrollü duruş değişiklikleri sırasında kan basıncını ve kalp atış hızını izleyerek kardiyovasküler düzenlemedeki anormallikleri belirleyebilir ve ortostatik intoleransı ve ilişkili semptomları ele almak için uygun tedavi planları geliştirebilir.

    Kaynak: https://www.researchgate.net/publication/334246131_The_Schellong_test_detecting_orthostatic_blood_pressure_and_heart_rate_changes_in_German-speaking_countries