Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Kearns-Sayer Sendromu

Kearns-Sayer Sendromu

Kearns-Sayer Sendromu (KSS), öncelikle kasları ve diğer çeşitli organları etkileyen nadir bir genetik bozukluktur. Mitokondriyal miyopatiler olarak bilinen bir grup bozukluğa aittir ve hücre içindeki enerji üreten yapılar olan mitokondrinin DNA’sındaki kusurlardan kaynaklanır.

Tanım:

Kearns-Sayer sendromu, etkilenen bireylerde mitokondriyal DNA (mtDNA) delesyonları veya yeniden düzenlenmeleri ile karakterizedir. Bu durum mitokondriyal işlev bozukluğuna yol açarak çeşitli semptomlara ve komplikasyonlara neden olur.

BELIRTI VE BULGULAR:

Kearns-Sayer Sendromunun semptom ve bulguları değişkenlik gösterir, ancak bazı ortak özellikler şunlardır:

Progresif Eksternal Oftalmopleji (PEO): Bu, KSD’nin ayırt edici semptomudur. Evet, ilerleyici kas güçsüzlüğü veya felç ile ilişkilidir. Göz hareketlerini kontrol eden şey. İnsanlar gözlerini farklı yönlere hareket ettirmekte zorluk çeker, bu da sınırlı göz hareketliliği ve sarkık göz kapakları (pitoz) ile sonuçlanabilir.

 • Pigmenter Retinopati: KSS sıklıkla retinal dejenerasyona neden olarak görme keskinliğinde azalma, renkli görme ve düşük ışıkta görme zorluğuna yol açar. Retinal pigmentasyon göz muayenesi sırasında görülebilir.
 • Kardiyak Bozukluklar: SPF kalbin elektrik iletim sistemini etkiler ve çeşitli kalp sorunlarına yol açabilir. Bunlar arasında kalp tıkanıklıkları, anormal kalp ritimleri ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden kardiyak komplikasyonlar yer alabilir.
 • Halsizlik ve Yorgunluk: KSS, özellikle göz hareketleri, uzuvlar ve yüz kaslarıyla ilgili kaslarda güçsüzlük ve yorgunluğa neden olur. Bu durum hareketlilikte ve günlük yaşamda zorluklara neden olabilir.
 • Sensörinöral İşitme Kaybı: KSD’li bazı kişilerde her iki kulağı da etkileyen ilerleyici sensörinöral işitme kaybı görülür.
 • Endokrin Bozukluklar: Hormonal dengesizlikler ortaya çıkarak büyüme hormonu eksikliği, tiroid fonksiyon bozukluğu, diyabet veya diğer endokrin bozukluklara yol açabilir.

Teşhis

Kearns-Sayer sendromu klinik yargıya, karakteristik semptomlara ve çeşitli tanı testlerine dayanır.

 • Genetik Testler: Mitokondriyal DNA analizi, KSS ile ilişkili delesyonları veya yeniden düzenlemeleri tespit edebilir.
 • Kas biyopsisi: Bir kas dokusu örneği alınabilir ve mikroskop altında incelenebilir. KSS’de biyopsiler genellikle anormal mitokondri kümeleri olan düzensiz kırmızı fibriller gösterir.
 • Elektrokardiyogram (EKG) ve ekokardiyogram: Bu testler kalbin işlevini değerlendirir ve kalp bloğu ve kardiyomiyopati gibi anormallikleri tespit edebilir.
 • Oftalmolojik Muayene: Göz muayenesi ilerleyici dış oftalmopleji ve retinal anormalliklerin özelliklerini belirleyebilir.
 • Odyometri: İşitme kaybını değerlendirmek için odyometri yapılabilir.

Tedavi:

Şu anda Kearns-Sayer sendromunun tedavisi yoktur ve tedavi öncelikle semptomları ve komplikasyonları yönetmeye odaklanmıştır. Tedavi seçenekleri şunları içerir:

 • Destekleyici bakım: Fiziksel ve mesleki terapi kas zayıflığını azaltmaya ve hareketliliği artırmaya yardımcı olabilir. Yaşam kalitesini artırmak için gözlük, işitme cihazı ve mobilite yardımcıları gibi yardımcı cihazlar önerilebilir.
 • Kardiyak Yönetim: Kardiyak fonksiyonun düzenli olarak izlenmesi önemlidir. Tedavi, kalp sorunlarını tedavi etmek için ilaçları, kalp pillerini veya diğer prosedürleri içerebilir.
  Hormon Yönetimi: Büyüme hormonu eksikliği ve tiroid disfonksiyonu gibi endokrin bozukluklar hormon replasman tedavisi ile tedavi edilebilir.
 • Düzenli takip: Hastalığın ilerlemesini izlemek, semptomları kontrol etmek ve ortaya çıkabilecek yeni komplikasyonları tedavi etmek için düzenli tıbbi takip şarttır.

Ayırıcı Tanı:

Kearns-Sayer sendromu, diğer mitokondriyal miyopatiler ile bazı klinik özellikleri paylaşır: B. Mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz ve inme benzeri ataklar (MELAS).