Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), travmatik bir olay yaşamış bireylerde gelişebilen bir ruh sağlığı sorunudur. TSSB, bir dizi sıkıntı verici belirtiye neden olabilir ve kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. TSSB’nin tanımı, belirti ve bulguları, teşhisi, tedavisi ve ayırıcı tanısı dahil olmak üzere TSSB’ye genel bir bakış:

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

TSSB, travmatik bir olaya maruz kalmaya yanıt olarak ortaya çıkan bir ruh sağlığı bozukluğudur. Travmatik olaylar, gerçek veya ölüm tehdidi, ciddi yaralanma veya cinsel şiddet içeren olaylardır ve savaş, doğal afetler, fiziksel veya cinsel saldırı, kazalar veya travmatik bir olaya tanık olma gibi deneyimleri içerebilir.

Belirtiler ve Bulgular

TSSB belirtileri dört ana kümede sınıflandırılabilir:

Saldırı Belirtileri:

 1. Travmatik olayla ilgili rahatsız edici düşünceler veya anılar.
 2. Travma ile ilgili kabuslar.
 3. Kişinin travmayı yeniden yaşıyormuş gibi hissettiği flashbackler.
 4. Olayı hatırlatan şeylere karşı sıkıntı veya fizyolojik tepkiler.

Kaçınma Belirtileri:

 1. Travma ile ilişkili düşüncelerden, duygulardan veya konuşmalardan kaçınma çabaları.
 2. Olayla ilgili anıları tetikleyen insanlardan, yerlerden veya durumlardan kaçınma.
 3. Hafıza boşlukları veya travmatik olayın önemli yönlerini hatırlamada zorluk.

Biliş ve Ruh Halinde Olumsuz Değişiklikler:

 1. Korku, öfke, suçluluk veya utanç gibi kalıcı olumsuz duygular.
 2. Bir zamanlar keyif alınan aktivitelere ilginin veya katılımın azalması.
 3. Başkalarından uzaklaşma veya yabancılaşma hissi.
 4. Kendisi veya dünya hakkında olumsuz inançlar veya beklentiler.
 5. Olumlu duyguları deneyimlemede zorluk.

Uyarılma ve Tepkisellik Belirtileri:

 1. Sinirlilik, öfke patlamaları veya saldırgan davranışlar.
 2. Hipervijilans veya abartılı irkilme tepkisi.
 3. Konsantrasyon sorunları veya uyku bozuklukları.

TSSB teşhisi konulabilmesi için semptomların en az bir ay boyunca devam etmesi ve belirgin sıkıntı veya bozulmaya neden olması gerekir.

Teşhis

TSSB tanısı tipik olarak bir ruh sağlığı uzmanı veya psikiyatrist tarafından kapsamlı bir klinik değerlendirmeye dayalı olarak konur. Değerlendirme şunları içerebilir:

 • Bireyin geçmişinin ve travmatik olayın ayrıntılı bir değerlendirmesi.
 • Bireyin mevcut semptomlarının ve bunların günlük işleyiş üzerindeki etkisinin gözden geçirilmesi.
 • Belirtilere katkıda bulunabilecek diğer ruh sağlığı koşullarının veya faktörlerinin varlığının değerlendirilmesi.
 • Potansiyel fiziksel sağlık sorunları veya madde bağımlılığı taraması.

Tanı, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM-5) belirtilen belirli kriterlere göre konur.

Tedavi

TSSB tedavisi genellikle terapötik yaklaşımların bir kombinasyonunu içerir ve aşağıdakileri içerebilir:

 • Psikoterapi: Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), özellikle Uzun Süreli Maruz Bırakma (PE) ve Bilişsel İşleme Terapisi (CPT), TSSB semptomlarını yönetmek için oldukça etkilidir.
 • İlaçlar: Antidepresanlar, özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar), depresyon ve anksiyete semptomlarını yönetmek için reçete edilebilir.
 • Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR): Travmatik anıları işlemek ve ilişkili sıkıntıyı azaltmak için tasarlanmış özel bir terapi.
 • Destek grupları: Akran desteği ve grup terapisi, doğrulama ve başa çıkma stratejileri sağlamada faydalı olabilir.

Ayırıcı Tanı

Birçok durum TSSB ile aynı semptomları paylaşabilir, bu da ayırıcı tanıyı önemli hale getirir. Dikkate alınması gereken durumlar şunlardır:

 • Akut Stres Bozukluğu: TSSB’ye benzer bir durumdur, ancak belirtiler travmatik olaydan kısa bir süre sonra ortaya çıkar ve bir ay içinde düzelebilir.
 • Diğer anksiyete bozuklukları: Yaygın anksiyete bozukluğu ve panik bozukluk gibi durumlar TSSB ile bazı semptomları paylaşabilir, ancak farklı kalıplar ve tetikleyicilerle karakterize edilir.
 • Depresyon: Umutsuzluk ve suçluluk duyguları gibi bazı depresyon belirtileri TSSB ile örtüşebilir.
 • Madde kullanım bozuklukları: Madde bağımlılığı TSSB ile birlikte görülebilir ve TSSB’nin birincil semptomlarıyla karıştırılabilir.
 • Uyum bozuklukları: Bunlar stres faktörlerinden veya yaşam değişikliklerinden kaynaklanabilir ve TSSB ile bazı özellikleri paylaşabilir, ancak tipik olarak farklı bir zaman seyri ve şiddeti vardır.

TSSB’yi diğer durumlardan ayırt etmek ve bireyin kendine özgü koşullarına göre uygun bir tedavi planı geliştirmek için bir ruh sağlığı uzmanının kapsamlı bir değerlendirme yapması çok önemlidir.