Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Anksiyete bozukluğu

Anksiyete bozukluğu

Anksiyete bozukluğu, aşırı, mantıksız ve genellikle kontrol edilemeyen endişe, korku ve kaygı duyguları ile karakterize geniş bir ruh sağlığı koşulları kategorisidir. Bu duygular kişinin günlük yaşamına ve işlevselliğine müdahale edebilir. Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve özgül fobiler dahil olmak üzere, her biri kendine özgü özelliklere sahip çeşitli anksiyete bozuklukları vardır.

Tanım

Anksiyete bozuklukları kronik ve aşırı korku, endişe ve kaygı içerir. Bu kaygı genellikle durumla orantısızdır veya belirgin bir tetikleyici olmadan ortaya çıkabilir. Anksiyete bozukluklarıyla ilişkili duygusal sıkıntı ve fiziksel semptomlar, bireyin yaşam kalitesini ve günlük işlevselliğini önemli ölçüde bozabilir.

Semptomlar ve İşaretler

Anksiyete bozukluklarının semptomları spesifik türe bağlı olarak değişebilir ancak şunları içerebilir:

 • Aşırı endişe: Sağlık, mali durum veya ilişkiler gibi hayatın çeşitli yönleri hakkında sürekli ve mantıksız endişe.
 • Fiziksel belirtiler: Bunlar arasında huzursuzluk, kas gerginliği, yorgunluk, titreme, terleme ve sindirim sorunları sayılabilir.
 • Mantıksız korkular: Anksiyete bozuklukları, örneğin belirli fobilere veya sosyal durumlardan korkmaya yol açabilir.
 • Panik ataklar: Genellikle kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yaklaşan kıyamet hissinin eşlik ettiği yoğun korku nöbetleri.
 • Kaçınma davranışları: Bireyler anksiyetelerini tetikleyen durumlardan veya yerlerden kaçınabilirler.
 • Konsantrasyon güçlüğü: Anksiyete odaklanmayı zorlaştırabilir ve hafıza sorunlarına yol açabilir.

Teşhis

Teşhis tipik olarak bir psikiyatrist veya psikolog içerebilen bir ruh sağlığı uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Teşhis, hastanın bildirdiği semptomların ve profesyonelin klinik yargısının bir kombinasyonuna dayanır. Anksiyete bozukluğu kriterlerini karşılamak için semptomların kalıcı olması, önemli sıkıntı veya bozulmaya neden olması ve başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumla daha iyi açıklanamaması gerekir.

Tedavi

Anksiyete bozuklukları için tedavi, aşağıdaki yaklaşımların bir kombinasyonunu içerebilir:

 • Psikoterapi: Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) genellikle bireylerin anksiyete ile ilişkili mantıksız düşünce kalıplarını ve davranışlarını tanımlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır.
 • İlaçlar: Antidepresanlar (SSRI’lar veya SNRI’lar gibi) ve anksiyete önleyici ilaçlar (örn. benzodiazepinler) semptomları yönetmek için reçete edilebilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Bunlar arasında stres yönetimi, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve madde kullanımından kaçınma veya azaltma (örn. alkol ve kafein) yer alabilir.
 • Rahatlama teknikleri: Derin nefes alma, farkındalık ve meditasyon gibi yöntemler anksiyete semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir.

Ayırıcı Tanı

Diğer bazı ruh sağlığı sorunları ve tıbbi bozukluklar, anksiyete bozukluklarına benzer belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu durumlar şunları içerir:

 • Diğer duygudurum bozuklukları: Depresyon veya bipolar bozukluk gibi durumlar örtüşen semptomlara sahip olabilir.
 • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB): Travmaya bağlı semptomlar anksiyeteye benzeyebilir.
 • Madde bağımlılığı: Uyuşturucu veya alkol kullanımı anksiyete belirtilerine yol açabilir.
 • Tıbbi durumlar: Hipertiroidizm, kalp sorunları veya solunum bozuklukları gibi durumlar anksiyete semptomlarını taklit edebilir.

Ayırıcı tanı, diğer olası nedenleri elemek ve bireylerin uygun tedaviyi almasını sağlamak için çok önemlidir. Ruh sağlığı uzmanları, doğru bir teşhis koymak ve her hasta için özel bir tedavi planı geliştirmek için çeşitli değerlendirme araçları ve klinik görüşmeler kullanır.