Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Enflamasyon

Enflamasyon

Harrygouvas in der Wikipedia auf Englisch, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Enflamasyon, patojenler, hasarlı hücreler veya tahriş edici maddeler gibi zararlı uyaranlara karşı vücudun verdiği karmaşık bir biyolojik tepkidir. Zararlı uyaranları ortadan kaldırmayı ve iyileşme sürecini başlatmayı amaçlayan koruyucu bir mekanizmadır. Enflamasyon vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir ve kızarıklık, ısı, şişme, ağrı ve fonksiyon kaybı gibi çeşitli semptomlar şeklinde kendini gösterebilir.

Enflamatuar yanıt, bağışıklık sisteminin birden fazla hücresini ve molekülünü içeren bir dizi olaydır. Süreç, makrofajlar, dendritik hücreler ve mast hücreleri gibi bağışıklık hücrelerinin patojenle ilişkili moleküler kalıpları (PAMP’ler) veya tehlikeyle ilişkili moleküler kalıpları (DAMP’ler) tanımasıyla aktivasyonuyla başlar. Bu aktivasyon, sitokinler, kemokinler, prostaglandinler ve lökotrienler gibi enflamatuar aracıların salınmasına yol açarak daha fazla bağışıklık hücresini yaralanma bölgesine toplar ve aktive eder.

Bağışıklık hücrelerinin ve enflamatuar aracıların yaralanma bölgesine akını, kızarıklık, ısı, şişme, ağrı ve işlev kaybı gibi klasik enflamasyon belirtilerine yol açar. Kızarıklık ve ısı, bağışıklık hücrelerini ve besinleri yaralanma bölgesine getiren etkilenen bölgeye artan kan akışından kaynaklanmaktadır. Şişme, bağışıklık hücrelerinin ve sıvının dokuya akmasına izin veren kan damarlarının geçirgenliğinin artmasından kaynaklanmaktadır. Ağrı, duyu sinirlerinin enflamatuar aracılar tarafından aktive edilmesinden ve fonksiyon kaybı da enflamatuar yanıtın normal doku mimarisini bozmasından kaynaklanır.

İnflamasyon, yanıtın süresine bağlı olarak akut veya kronik olabilir. Akut enflamasyon, zararlı uyaranları ortadan kaldırmayı ve iyileşme sürecini başlatmayı amaçlayan hızlı ve kendi kendini sınırlayan bir yanıttır. Genellikle birkaç gün sürer ve klasik iltihap belirtileri ile karakterize edilir. Öte yandan kronik enflamasyon, doku hasarına ve işlev bozukluğuna yol açabilen uzun süreli ve düzensiz bir yanıttır. Genellikle otoimmün bozukluklar, kronik enfeksiyonlar ve kanser gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilidir.

Enflamasyonun tedavisi, altta yatan nedene ve yanıtın şiddetine bağlıdır. Akut enflamasyonda, zararlı uyaranları ortadan kaldırmaya ve ağrı ve ateş gibi semptomları hafifletmeye odaklanılır. Bu, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) veya kortikosteroidler gibi anti-inflamatuar ilaçlar kullanılarak sağlanabilir. Kronik enflamasyonda, bağışıklık tepkisini kontrol etmeye ve doku hasarını önlemeye odaklanılır. Bu, immünosupresif ilaçlar veya spesifik immün hücreleri veya sitokinleri hedef alan biyolojik ajanlar kullanılarak başarılabilir.

Sonuç olarak, enflamasyon vücudun zararlı uyaranlara karşı verdiği, zararlı uyaranları ortadan kaldırmayı ve iyileşme sürecini başlatmayı amaçlayan karmaşık bir biyolojik yanıttır. Kızarıklık, ısı, şişme, ağrı ve fonksiyon kaybı gibi klasik inflamasyon belirtileri ile karakterize edilir ve akut veya kronik olabilir. Enflamasyonun tedavisi, altta yatan nedene ve yanıtın şiddetine bağlıdır ve anti-enflamatuar ilaçlar, immünosupresif ilaçlar veya biyolojik ajanların kullanımını içerebilir.