Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Dallas kriterleri

Dallas kriterleri

Dallas kriterleri, sağ ventrikül kasını etkileyen nadir bir genetik kalp hastalığı olan aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisini (ARVC) tanımlamak için kullanılan bir dizi tanı kriteridir. Kriterler ilk olarak 1994 yılında Dallas, Teksas’ta düzenlenen bir konferansta belirlenmiş ve zaman içinde güncellenerek geliştirilmiştir.

Dallas kriterleri, ARVC tanısı koymak için kullanılan hem majör hem de minör kriterleri içerir. Majör kriterler şunları içerir:

 1. Ekokardiyografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya anjiyografi gibi görüntüleme çalışmalarında görülen sağ ventrikülün yapısal anormallikleri.
 2. Sağ prekordiyal derivasyonlarda T dalgası inversiyonu veya epsilon dalgaları gibi elektrokardiyografik anormallikler.
 3. Sürekli ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon gibi aritmiler.
 4. Ailede ARVC öyküsü.

Minör kriterler şunları içerir:

 1. Sol ventrikülün yapısal anormallikleri.
 2. EKG’de repolarizasyon anormallikleri.
 3. MRG’de geç gadolinyum artışı.
 4. Endomiyokardiyal biyopside doku karakterizasyon anormallikleri.

İki majör kriter veya bir majör kriter ve iki minör kriter veya dört minör kriter varsa ARVC tanısı konur.

Dallas kriterleri, ARVC’yi teşhis etmek ve incelemek için klinik uygulamada ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, görüntüleme ve EKG bulgularının öznel yorumlarının bir kombinasyonuna dayandıkları ve ARVC’li tüm hastalara uygulanamayabilecekleri için bazı sınırlamaları vardır.

Kaynaklar:

 1. Marcus FI, McKenna WJ, Sherrill D, et al. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: proposed modification of the task force criteria. Eur Heart J. 2010;31(7):806-814. doi:10.1093/eurheartj/ehq025
 2. Corrado D, Link MS, Calkins H. Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2017;376(1):61-72. doi:10.1056/NEJMra1509267
 3. Basso C, Corrado D, Marcus FI, Nava A, Thiene G. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Lancet. 2009;373(9671):1289-1300. doi:10.1016/S0140-6736(09)60256-7