Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Pankreas Divisum

Pankreas Divisum

Pankreas Divisum, embriyonik gelişim sırasında dorsal ve ventral pankreatik kanalların kaynaşamaması sonucu iki ayrı pankreatik kanal sisteminin oluşmasına yol açan doğuştan bir pankreas anomalisidir. Bu durum nüfusun yaklaşık %10-15’inde görülür ve genellikle asemptomatiktir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateşe neden olabilen pankreas iltihabı olan tekrarlayan pankreatite neden olabilir.

Pankreas divisum tanısı tipik olarak manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP), endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme çalışmaları kullanılarak konur. Bu çalışmalar iki ayrı pankreas kanalının varlığını ortaya çıkarabilir; daha küçük olan dorsal kanal pankreas dokusunun çoğunu, daha büyük olan ventral kanal ise pankreasın daha küçük bir kısmını drene eder.

Pankreas divisumunun tedavisi semptomların ciddiyetine bağlıdır. Durumun asemptomatik olduğu durumlarda herhangi bir tedavi gerekmeyebilir. Ancak tekrarlayan pankreatit vakalarında tedavi seçenekleri arasında iki pankreas kanalı arasındaki açıklığı genişletmek için endoskopik tedavi, Oddi sfinkterini (pankreas suyunun ince bağırsağa akışını kontrol eden kas) açmak için sfinkterotomi veya anomaliyi düzeltmek için cerrahi müdahale yer alır.

Kaynaklar:

  1. “Pancreas Divisum.” American College of Gastroenterology. Accessed March 22, 2023. https://gi.org/topics/pancreas-divisum/.
  2. “Pancreas Divisum.” Medscape. Last modified November 9, 2020. https://emedicine.medscape.com/article/178948-overview.
  3. “Pancreas Divisum.” National Pancreas Foundation. Accessed March 22, 2023. https://pancreasfoundation.org/patient-information/pancreas-conditions/pancreas-divisum/.