Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Batten Hastalığı

Batten Hastalığı

Nöronal seroid lipofuscinosis (NCL) olarak da bilinen Batten Hastalığı, öncelikle çocukları etkileyen nadir, kalıtsal ve ilerleyici bir nörodejeneratif bozukluktur. Durum, beyinde ve diğer dokularda belirli proteinlerin ve lipitlerin birikmesine yol açan ve sinir hücrelerinin tahrip olmasına neden olan genetik bir mutasyondan kaynaklanır.

Tanım:
Batten Hastalığı, ilerleyici nörolojik bozulma ve görme bozukluğu ile sonuçlanan ve nihayetinde erken ölüme yol açan bir grup kalıtsal bozukluktur.

Belirtiler ve Bulgular:
Batten Hastalığının semptom ve bulguları hastalığın spesifik tipine göre değişmekle birlikte genel olarak şunları içerir:

  • Nöbetler: Batten Hastalığının çoğu formunda en yaygın başlangıç semptomu
  • Görme kaybı: körlüğe kadar giden kademeli görme kaybı
  • Bilişsel ve motor gerileme: bozulmuş hafıza, konuşma güçlükleri ve motor becerilerin kaybı
  • Davranış değişiklikleri: hiperaktivite, saldırganlık, anksiyete ve depresyon
  • Anormal yürüyüş ve hareket: ataksi, distoni ve spastisite
  • Uyku bozuklukları: uyku güçlüğü ve gündüz uyuklama hali
  • Önceden edinilmiş becerilerin kaybı

Teşhis:
Batten Hastalığının teşhisi tipik olarak klinik değerlendirme, aile öyküsü, genetik testler ve görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonu ile yapılır. Dokularda belirli proteinlerin ve lipidlerin birikimini tespit etmek için deri biyopsisi veya kas biyopsisi yapılabilir. Beyin fonksiyonunu ve yapısını değerlendirmek için elektroensefalografi (EEG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi beyin görüntüleme testleri yapılabilir.

Süreç:
Batten hastalığının tedavisi yoktur ve tedavi öncelikle semptomatiktir ve semptomları hafifletmeyi amaçlar. Tedavi, nöbetleri kontrol etmek için ilaçları, hareketliliği ve işlevi sürdürmek için fiziksel ve mesleki terapiyi ve yeme ve solunum sorunları için destekleyici önlemleri içerebilir. Gen terapisi ve enzim replasman tedavisi gibi klinik çalışmalar ve deneysel tedaviler üzerinde çalışılmaktadır.

Ayırıcı tanı:
Batten hastalığının ayırıcı tanısı, Rett sendromu, Tay-Sachs hastalığı ve Niemann-Pick hastalığı gibi benzer semptomlara neden olabilen diğer nörodejeneratif bozuklukları içerir.

Özetle, Batten hastalığı, öncelikle çocukları etkileyen nadir görülen kalıtsal, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu durum, beyinde ve diğer dokularda belirli proteinlerin ve lipitlerin birikmesine yol açarak sinir hücrelerinin tahrip olmasına neden olan genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Belirtiler ve bulgular arasında nöbetler, görme kaybı, bilişsel ve motor fonksiyonlarda azalma, davranış değişiklikleri, yürüme ve motor bozuklukları, uyku bozuklukları ve önceden edinilmiş becerilerin kaybı yer alabilir. Tanı laboratuvar, genetik ve görüntüleme testleri ile konur. Tedavi öncelikle semptomatiktir ve semptomları gidermeye yöneliktir. Ayırıcı tanı, benzer semptomlara neden olabilen diğer nörodejeneratif hastalıkları içerir.