Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » WPW sendromu

WPW sendromu

Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu, kalbin üst (kulakçıklar) ve alt odacıkları (karıncıklar) arasında anormal bir elektriksel bağlantı ile karakterize edilen bir durumdur. Aksesuar yol veya “Kent demeti” olarak bilinen bu bağlantı, elektrik sinyallerinin kulakçıklar ve karıncıklar arasında normalden daha hızlı hareket etmesini sağlar.

AV düğümü atriyumların depolarizasyonu ile alınan impulsu yaklaşık 0,05 m/sn yavaşlatır. Bu “geçit” yapısının baypas edilmesi, AV düğümünden daha hızlı impuls iletimi ile sonuçlanacak ve ventriküler depolarizasyon ve ilgili kasılma hızını otomatik olarak hızlandıracaktır. Bu durum, aksesuar yolun alıcı impulsları yavaşlatmadığı ve fonksiyonel bir geçide kıyasla daha hızlı ventriküler kasılmaya yol açtığı atriyal fibrilasyon vakalarında ciddi önem kazanır.

Atriyal fibrilasyonda kullanılan digoksin, KKB (kalsiyum kanal blokerleri) veya Beta-blokerler gibi AV düğüm iletimini yavaşlatan ilaçlar WPW sendromu olan bir hastada kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, bu ilaçların AV düğümünden geçen fizyolojik elektrik iletimini engellemesi ve dolayısıyla aksesuar yolun etkisini şiddetlendirmesidir.

İki tip WPS sendromu vardır: Daha yaygın olan antidromik, kulakçıklardan karıncıklara aksesuar elektriksel uyarı iletimi ve geniş bir QRS-kompleksi ile karakterizedir. Ortodromik aksesuarlarda elektriksel impuls iletimi ters yönde, yani karakteristik dar QRS-kompleksleri ile ventriküllerden atriyumlara doğru gerçekleşir.

Bu durum kalbin normalden daha hızlı atmasına neden olarak çarpıntı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı gibi semptomlara yol açabilir

Aksesuar yol, kalbin aritmi olarak bilinen ve bazı durumlarda hayatı tehdit edebilen düzensiz bir şekilde atmasına da neden olabilir.

Elektrokardiyogram (EKG) ile teşhis edilir. WPW sendromlu bir kişinin EKG’si kısa PR aralığı, geniş QRS kompleksi ve delta dalgasından oluşan karakteristik bir model gösterecektir. PR aralığı, elektrik sinyalinin kulakçıklardan karıncıklara gitmesi için geçen süredir. QRS kompleksi, elektrik sinyalinin ventriküllerden kalbin geri kalanına ulaşması için geçen süredir. Delta dalgası WPW sendromunda görülen ekstra bir elektrik dalgasıdır. PR kısalması (<120 ms), iletimi yavaşlatan herhangi bir yapının bulunmaması sonucunda ortaya çıkar. Ventriküllerin daha erken elektriksel depolarizasyonu nedeniyle delta dalgası ortaya çıkar.

WPW sendromunun tedavisi tipik olarak aksesuar yolu bloke etmek ve normal kalp ritmini yeniden sağlamak için ilaçları veya prosedürleri içerir.