Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Wiskott-Aldrich Sendromu

Wiskott-Aldrich Sendromu

Wiskott-Aldrich Sendromu (WAS), öncelikle bağışıklık sistemini ve kan pıhtılaşmasını etkileyen nadir bir genetik bozukluktur. İlk olarak 1930’larda Dr. Alfred Wiskott ve Robert Aldrich tarafından tanımlanan bu sendrom, bir kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu blogda Wiskott-Aldrich Sendromu’nun belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavi seçenekleri de dahil olmak üzere bu sendromun inceliklerini inceleyeceğiz.

Wiskott-Aldrich Sendromu nedir?

WAS, üçlü semptomlarla karakterize birincil bir immün yetmezlik bozukluğudur:

 1. Bağışıklık Yetmezliği: WAS’li bireylerin bağışıklık sistemleri zayıflar ve bu da onları enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirir. Bu enfeksiyonlar bakteriyel, viral veya fungal olabilir ve sık sık tekrarlayabilir.
 2. Egzama: Kızarıklık, kaşıntı ve döküntü ile karakterize kronik bir cilt rahatsızlığı olan egzama, WAS’ın yaygın bir semptomudur. Egzamanın şiddeti bireyler arasında hafiften şiddetliye kadar değişebilir.
 3. Trombositopeni: Trombositopeni, kandaki trombosit sayısının düşük olması anlamına gelir. Trombositler kanın pıhtılaşması için gereklidir ve düşük seviyeler kolay morarma, burun kanaması ve aşırı kanamaya yol açabilir.

Wiskott-Aldrich Sendromunun Nedenleri

Wiskott-Aldrich Sendromu, X kromozomu üzerinde bulunan ve WAS geni olarak bilinen gendeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bu bozukluk X’e bağlı resesif olduğundan, öncelikle erkekleri etkiler. Genin mutasyona uğramış bir kopyasını taşıyan dişiler tipik olarak asemptomatik taşıyıcılardır.

WAS geni, bağışıklık hücrelerinin hücre iskeletinin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynayan Wiskott-Aldrich Sendromu proteini (WASP) adı verilen bir proteinin üretilmesi için talimatlar sağlar. WAS genindeki mutasyonlar WASP’nin işlevsizleşmesine yol açarak anormal bağışıklık hücresi işlevi ve kan pıhtılaşmasına neden olur.

Wiskott-Aldrich Sendromunun Teşhisi

Wiskott-Aldrich Sendromunun teşhisi klinik değerlendirme, laboratuvar testleri ve genetik testlerin bir kombinasyonunu içerir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı hastanın tıbbi geçmişini, semptomlarını ve immün yetmezlik bozukluklarına ilişkin aile geçmişini değerlendirecektir.

Laboratuvar testleri şunları içerebilir

 1. Trombosit sayısını ve diğer kan hücresi seviyelerini değerlendirmek için tam kan sayımı (CBC).
 2. Bağışıklık hücresi fonksiyonunu ve antikor seviyelerini değerlendirmek için immünolojik testler.
 3. WAS genindeki mutasyonları belirlemek için genetik test.

Bazı durumlarda, Wiskott-Aldrich Sendromu öyküsü olan aileler için genetik test yoluyla doğum öncesi tanı mümkün olabilir.

Tedavi Seçenekleri

Wiskott-Aldrich Sendromunun tedavisi semptomları hafifletmeye, enfeksiyonları önlemeye ve bağışıklık sistemi işlev bozukluğunu ele almaya odaklanır. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 1. Antibiyotik tedavisi: Bakteriyel enfeksiyonları önlemek için profilaktik antibiyotikler reçete edilebilir.
 2. İmmünoglobulin replasman tedavisi: İntravenöz immünoglobulin (IVIG) infüzyonları bağışıklık fonksiyonunu artırmaya ve enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 3. Kortikosteroidler ve immünosupresif ilaçlar: Bu ilaçlar egzama ve otoimmün komplikasyonları yönetmek için kullanılabilir.
 4. Trombosit transfüzyonları: Şiddetli trombositopeni vakalarında, kanamayı önlemek için trombosit transfüzyonu gerekli olabilir.
 5. Hematopoetik kök hücre nakli (HSCT): HSCT, Wiskott-Aldrich Sendromu için tek iyileştirici tedavidir. Hastanın kusurlu kemik iliğinin sağlıklı donör kök hücreleri ile değiştirilmesini içerir.

Sonuç

Wiskott-Aldrich Sendromu, bağışıklık fonksiyonu ve kan pıhtılaşmasının birçok yönünü etkileyen karmaşık bir genetik bozukluktur. Şu anda WAS için bir tedavi bulunmamakla birlikte, tıbbi bakımdaki ilerlemeler etkilenen bireylerin görünümünü önemli ölçüde iyileştirmiştir. Erken tanı ve uygun yönetim stratejileri, Wiskott-Aldrich Sendromlu hastalar ve aileleri için sonuçları optimize etmek ve yaşam kalitesini artırmak için gereklidir.

Kaynak: https://www.niaid.nih.gov/sites/default/files/Wiskott-Aldrich-Syndrome-Factsheet.pdf