Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Lyon Hipotezi

Lyon Hipotezi

Lyonizasyon veya X-inaktivasyonu olarak da bilinen Lyon Hipotezi, genetik ve gelişim biyolojisinde, özellikle X kromozomu üzerinde taşınan özelliklerin kalıtımı ile ilgili önemli bir kavramdır. Mary Lyon tarafından 1961 yılında ortaya atılan bu kavram, iki X kromozomuna (XX) sahip dişi memelilerde, erken embriyonik gelişim sırasında her hücrede bir X kromozomunun nasıl inaktive edildiğini açıklamaktadır. Bu inaktivasyon süreci, hem erkeklerin (XY) hem de dişilerin eşit dozda X kromozomu gen ürününe sahip olmasını sağlar.

  Temel Prensip

  Lyon Hipotezi, dişi memelilerde iki X kromozomundan birinin embriyonik gelişimin erken dönemlerinde her hücrede rastgele inaktive edildiğini belirtir. Bu inaktivasyon, erkeklerde yalnızca bir X kromozomu bulunduğundan, erkekler ve dişiler arasında dozaj dengelemesini sağlayan bir mekanizmadır.

  Rastgele İnaktivasyon

  Bir X kromozomunun inaktivasyonu her hücrede rastgele gerçekleşir. Bu rastgelelik, bazı hücrelerde anneden miras alınan X kromozomunun, bazılarında ise babadan miras alınan X kromozomunun inaktive olduğu anlamına gelir. Bu rastgelelik, dişi memelilerin dokularında X kromozomu aktivitesinin mozaik bir modeliyle sonuçlanır.

  Mozaik İfade

  Rastgele X kromozomu inaktivasyonunun bir sonucu olarak, dişi memeliler X’e bağlı özellikler açısından mozaiktir. Bazı hücreler anneden miras alınan X kromozomundan genleri ifade ederken, diğerleri babadan miras alınan X kromozomundan genleri ifade eder. Bu mozaik ifade modeli, X’e bağlı genlerden etkilenen çeşitli özelliklerde ve bozukluklarda görülebilir.

  Barr Cisimcikleri

  İnaktive olmuş X kromozomu Barr cisimciği adı verilen bir yapıya dönüşür. Barr cisimcikleri mikroskop altında hücre çekirdeği içinde yoğun şekilde boyanmış kütleler olarak görülebilir. Bunlar inaktif X kromozomunu temsil eder ve Lyonizasyonun ayırt edici özelliğidir.

  İstisnalar

  İnaktif X kromozomu üzerindeki genlerin çoğu susturulurken, bazı genler inaktivasyondan kaçar ve her iki X kromozomundan da ifade edilmeye devam eder. Ek olarak, X kromozomunun bazı bölgeleri tam olmayan inaktivasyona uğrayabilir ve bu da belirli genlerin değişken ifade seviyelerine yol açabilir.

  Sonuçlar

  X kromozomu inaktivasyonu, iki X kromozomuna sahip olmalarına rağmen dişilerin X’e bağlı gen ürünlerini erkeklerin iki katı dozda üretmemesini sağlar. X’e bağlı genlerin ifadesini erkekler ve kadınlar arasında eşitleyerek gelişimsel anormalliklere veya hastalıklara yol açabilecek potansiyel dengesizlikleri önler.

  Klinik Alaka

  X kromozomu inaktivasyonunun anlaşılması, X’e bağlı genlerde mutasyon taşıyan kadınlarda hastalık belirtilerini ve şiddetini etkilediğinden, X’e bağlı genetik bozuklukların incelenmesinde esastır. Lyonizasyon, etkilenen hücrelerde hangi X kromozomunun inaktive olduğuna bağlı olarak, aynı mutasyonu taşıyan dişiler arasında bile bir fenotip spektrumuna yol açabilir.

   Genel olarak, Lyon Hipotezi, memelilerde X kromozomu ile ilişkili gen ifadesinin ve kalıtım modellerinin karmaşık düzenlemesini anlamak için temel bir çerçeve sağlar ve hem temel araştırma hem de klinik genetik için önemli etkileri vardır.

   Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347664801633