Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Waddell’in işaretleri

Waddell’in işaretleri

Waddell’in işaretleri, bel ağrısının organik olmayan veya işlevsel bileşenlerini teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek bir dizi fiziksel işarettir. Bu işaretler ilk olarak 1980 yılında Gordon Waddell tarafından tanımlanmış ve o zamandan beri ortopedi ve rehabilitasyon tıbbı alanında yaygın bir tanı aracı olarak kullanılmaktadır.

Waddell’in işaretleri sekiz farklı test veya manevradan oluşur ve bunlar tipik olarak bir doktor veya fizyoterapist tarafından fizik muayene sırasında gerçekleştirilir. Bu testler, altta yatan yapısal veya fizyolojik nedenlerin aksine, bel ağrısının organik olmayan veya psikolojik bileşenlerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Sekiz test şunlardır:

  1. Hassasiyet – muayeneyi yapan kişi sırtın veya omurganın belirli bölgelerine dokunduğunda hasta ağrı hisseder.
  2. Simülasyon – hastanın ağrı tepkisi, normalde ağrıya neden olmayacak belirli hareketlere veya uyaranlara yanıt olarak tutarsız veya abartılıdır.
  3. Dikkat dağınıklığı – hastanın dikkati başka bir görev veya faaliyetle dağıldığında ağrı tepkisi azalır veya ortadan kalkar.
  4. Bölgesel rahatsızlıklar – hasta belirli bir sinir köküne veya anatomik konuma karşılık gelmeyen nörolojik veya duyusal değişiklikler sergiler.
  5. Aşırı tepki – hastanın ağrı tepkisi fizik muayene bulgularının ciddiyetiyle orantısızdır.
  6. Yaygın ağrı – hasta sadece belinde değil, vücudunun birçok bölgesinde ağrı olduğunu bildirir.
  7. Ağrı davranışı – hasta yüzünü buruşturma, inleme veya topallama gibi ağrıyla ilgili abartılı veya tutarsız davranışlar sergiler.
  8. Görünür neden – hasta ağrıyı belirli bir yaralanma veya olaya bağlar, ancak semptomların şiddeti veya süresi bildirilen yaralanma ile tutarlı değildir.

Bir veya daha fazla Waddell belirtisinin varlığının hastanın ağrısının yalnızca psikolojik kaynaklı olduğunu göstermediğini unutmamak önemlidir. Bununla birlikte, bu belirtilerin varlığı klinisyenlerin bel ağrısının organik olmayan potansiyel bileşenlerini tanımlamasına ve hem fiziksel hem de psikolojik faktörleri ele alan daha kapsamlı bir tedavi planı geliştirmesine yardımcı olabilir.

Genel olarak, Waddell’in işaretleri, özellikle diğer tanısal testler ve değerlendirmelerle birlikte kullanıldığında, klinisyenler için bel ağrısının teşhisi ve yönetiminde değerli bir araçtır.