Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Vestibüler nörit

Vestibüler nörit

Vestibüler nörit veya vestibüler nöronit olarak da bilinen vestibüler nörit, denge ve uzamsal yönelimle ilgili bilgilerin iç kulaktan beyne iletilmesinden sorumlu olan vestibüler sinirin iltihaplanmasıyla karakterize bir durumdur. Bu iltihaplanma ani vertigo başlangıcına ve ilgili semptomlara yol açabilir.

Tanım

Vestibüler nörit, denge ve uzamsal yönelimle ilgili sinyallerin beyne iletimini bozan vestibüler sinirin iltihaplanmasıyla karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Bu durum vertigo, baş dönmesi ve ilgili semptomlarla sonuçlanır.

Belirtiler ve Bulgular

Vestibüler nöritin en yaygın semptom ve bulguları şunlardır:

 1. Vertigo: Genellikle baş hareketleri ile tetiklenen ani ve şiddetli dönme veya rotasyonel baş dönmesi.
 2. Bulantı ve Kusma: Vertigo belirgin bulantıya neden olabilir ve kusmaya yol açabilir.
 3. Dengesizlik: Hastalar ayakları üzerinde dengesiz hissedebilir veya dengelerini korumakta zorluk çekebilirler.
 4. Nistagmus: Özellikle etkilenen kulağın yan tarafına bakarken tipik olarak sarsıntılı veya salınımlı hareketle karakterize edilen istemsiz göz hareketleri.
 5. Yürümede Zorluk: Dengesizlik ve baş dönmesi yürümeyi veya ayakta durmayı zorlaştırabilir.
 6. Kulak çınlaması: Bazı kişiler etkilenen kulakta çınlama veya uğultu yaşayabilir.
 7. İşitme Kaybı: Bazı durumlarda, etkilenen kulakta hafif ila orta derecede sensörinöral işitme kaybı olabilir.

Teşhis

Vestibüler nörit teşhisi tipik olarak klinik bir değerlendirmeyi içerir ve şunları içerebilir:

 1. Tıbbi Öykü: Sağlık hizmeti sağlayıcısı semptomlarınız, başlangıcı ve ilerleyişi hakkında bilgi alacaktır.
 2. Fiziksel Muayene: Doktor denge ve koordinasyonu değerlendirmek için testler yapabilir.
 3. Dix-Hallpike Manevrası: Teşhisi doğrulamaya yardımcı olabilecek nistagmusu provoke etmek için hastanın başının hareket ettirildiği özel bir manevra.
 4. İşitme Testleri: Herhangi bir işitme kaybını değerlendirmek için işitme testleri yapılabilir.
 5. MR veya BT Taraması: Bazı durumlarda, beyin sapı lezyonu gibi diğer nedenleri ekarte etmek için görüntüleme yapılabilir.

Tedavi

Vestibüler nöritin tedavisi öncelikle semptomların yönetilmesini ve vücudun iyileşmesi için zaman tanınmasını içerir. Yaygın yaklaşımlar şunları içerir:

 1. İlaçlar: Baş dönmesi ve mide bulantısını hafifletmek için vestibüler baskılayıcılar (örn. meclizin veya diazepam) gibi ilaçlar reçete edilebilir.
 2. Rehabilitasyon Egzersizleri: Dengeyi iyileştirmek ve semptomları azaltmak için özel egzersizler içeren vestibüler rehabilitasyon tedavisi faydalı olabilir.
 3. Hidrasyon ve Dinlenme: Yeterli hidrasyon ve dinlenme, vücudun durumun akut fazından kurtulmasına yardımcı olabilir.
 4. Altta Yatan Nedenlerin Tedavisi: Vestibüler nöritin nedeni viral bir enfeksiyonla ilişkiliyse, bazı durumlarda antiviral ilaçlar düşünülebilir.

Ayırıcı Tanı

Vestibüler nörit, benzer semptomlara sahip diğer durumları taklit edebilir. Ayırıcı tanılar şunları içerir:

 1. Labirentit: Bu durum vestibüler nörite benzer ancak hem vestibüler hem de koklear sinirlerin iltihaplanmasını içerir ve işitme kaybına yol açar.
 2. Meniere Hastalığı: İşitme kaybı ve kulak çınlaması ile birlikte tekrarlayan vertigo atakları ile karakterize bir durumdur.
 3. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV): Baş hareketleri ile tetiklenen kısa, yoğun vertigo atakları ile karakterize yaygın bir iç kulak rahatsızlığı.
 4. Migrenle İlişkili Vertigo: Migren, bazen baş ağrısı olmaksızın vertigo ve baş dönmesine neden olabilir.
 5. Merkezi Nedenler: İnme veya multipl skleroz gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da vertigo ile kendini gösterebilir.

Vestibüler nöriti bu diğer durumlardan ayırmak ve en uygun tedaviyi belirlemek için bir sağlık uzmanı tarafından doğru değerlendirme yapılması şarttır. Vestibüler nörit belirtileri yaşıyorsanız, doğru tanı ve tedavi konusunda rehberlik için bir sağlık uzmanına danışın.