Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Ventriküler ekstrasistol

Ventriküler ekstrasistol

“Ventriküler ekstrasistol” terimi, aritmi olarak da bilinen belirli bir düzensiz kalp atışı türünü ifade eder.

EKG Ventriküler ekstrasistol

Ventriküler ekstrasistol nedir?

Ventriküler

Bu, kalbin alt odacıkları olan ventrikülleri ifade eder. Kalbin dört odacığı vardır – iki kulakçık (üst odacıklar) ve iki karıncık (alt odacıklar). Karıncıklar vücudun geri kalanına kan pompalamaktan sorumludur.

Ekstrasistol

Ekstrasistol, kalp döngüsünde beklenenden daha önce meydana gelen düzensiz bir kalp atışıdır. Normal bir kalp atışında, kalbin elektrik sinyalleri belirli bir model izleyerek kulakçıkların kasılmasına (atriyal sistol) ve ardından karıncıkların kasılmasına (ventriküler sistol) neden olur. Bir ekstrasistol, genellikle kalbin normal iletim yolunun dışındaki odacıklarından (kulakçıklar veya karıncıklar) kaynaklanan erken bir kasılma başlatarak bu normal ritmi bozar.

Dolayısıyla ventriküler ekstrasistol, ventriküllerden kaynaklanan ve kalp döngüsünde beklenenden daha erken meydana gelen düzensiz bir kalp atışıdır.

Nedenleri

Ventriküler ekstrasistollerin gelişimine aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler katkıda bulunabilir:

  • Kalp hastalıkları: Koroner arter hastalığı, kalp krizi (miyokard enfarktüsü), kalp yetmezliği ve kardiyomiyopati gibi durumlar riski artırabilir.
  • Elektrolit dengesizlikleri: Kandaki anormal potasyum, magnezyum veya kalsiyum seviyeleri kalbin elektriksel aktivitesini etkileyebilir.
  • Yapısal kalp anormallikleri: Doğuştan kalp kusurları veya kapak bozuklukları gibi kalpteki herhangi bir yapısal sorun düzensiz kalp atışlarına yol açabilir.
  • Uyarıcılar: Kafein, nikotin gibi bazı maddeler veya bazı ilaçlar ekstrasistolleri tetikleyebilir.

Belirtiler

Birçok durumda ventriküler ekstrasistoller fark edilebilir semptomlara neden olmayabilir ve rutin bir elektrokardiyogram (EKG veya EKG) sırasında tesadüfen tespit edilebilir. Bununla birlikte, bazı insanlar deneyimleyebilir:

  • Çarpıntı: Göğüste çırpınma veya atlama hissi.
  • Göğüs rahatsızlığı veya ağrısı: Bu, düzensiz kalp atışı sırasında veya sonrasında hissedilebilir.
  • Baş dönmesi veya sersemlik: Özellikle ekstrasistoller kan akışında kısa bir kesintiye yol açarsa.

Teşhis ve Tedavi

Teşhis tipik olarak kapsamlı bir tıbbi öykü, fizik muayene ve EKG, Holter izleme (24-48 saat boyunca sürekli EKG) veya olay izleme gibi testleri içerir.

Tedavi altta yatan nedene ve semptomların ciddiyetine bağlıdır. Bazı durumlarda, özellikle ekstrasistoller seyrekse ve önemli semptomlarla ilişkili değilse, tedavi gerekmeyebilir. Gerekirse, tedavi kalbin ritmini düzenlemek veya altta yatan koşulları ele almak için ilaçları içerebilir. Ciddi vakalarda, kateter ablasyonu gibi daha invaziv prosedürler düşünülebilir.

Semptomlar yaşayan veya ventriküler ekstrasistol teşhisi konulan bireylerin kapsamlı bir değerlendirme ve uygun yönetim için bir sağlık uzmanına danışmaları önemlidir.