Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Todd parezisi

Todd parezisi

Todd felci olarak da bilinen Todd parezisi, nöbet sonrası vücudun bir bölümünde geçici güçsüzlük veya felce neden olan nörolojik bir durumdur. Adını, bu fenomeni ilk kez 1849 yılında tanımlayan İngiliz doktor Robert Bentley Todd’dan almıştır.

Todd parezisi tipik olarak fokal bir nöbetten sonra ortaya çıkar; bu, tüm beyni aynı anda etkilemek yerine beynin belirli bir bölgesinde başlayan bir nöbettir. Güçsüzlük veya felç genellikle vücudun bir tarafını etkiler ve birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.

Todd parezisinin arkasındaki mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır, ancak nöbetlerin beyni etkileme şekliyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Nöbet sırasında, beyinde nöronların aşırı aktif hale gelmesine ve hatta geçici olarak işlevlerini durdurmasına neden olabilen anormal bir elektrik boşalması meydana gelir. Nöronal aktivitedeki bu bozulma, vücudun etkilenen bölgesinde motor fonksiyon kaybına neden olabilir.

Todd parezisinin semptomları nöbetin yerine ve vücudun etkilenen bölgesine bağlı olarak değişebilir. Zayıflık veya felç kısmi veya tam olabilir ve yüzü, kolu, bacağı veya bunların herhangi bir kombinasyonunu etkileyebilir. Ortaya çıkabilecek diğer belirtiler arasında uyuşma, karıncalanma ve konuşma ya da dili anlama güçlüğü yer alır.

Todd parezisi tanısı tipik olarak hastanın nöbet öyküsüne ve nöbet sonrası geçici güçsüzlük veya felç varlığına dayanarak konur. Nörolojik muayene, görüntüleme çalışmaları ve elektroensefalografi (EEG) gibi diğer testler, semptomların diğer nedenlerini dışlamak için yapılabilir.

Todd parezisinin tedavisi genellikle altta yatan nöbet bozukluğunun antiepileptik ilaçlarla yönetilmesini içerir. Çoğu durumda, güçsüzlük veya felç birkaç saat veya gün içinde kendiliğinden düzelir, ancak nadir durumlarda birkaç hafta sürebilir.

Özetle Todd parezisi, nöbet sonrası vücudun bir bölümünde geçici güçsüzlük veya felce neden olan nörolojik bir durumdur. Nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak nöbetlerin beyni etkileme şekliyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Teşhis hastanın geçmişine ve semptomlarına dayanır ve tedavi altta yatan nöbet bozukluğunun yönetilmesini içerir.