Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Terry’nin tırnakları

Terry’nin tırnakları

Terry’nin tırnakları, tırnakların görünümünü etkileyen tıbbi bir durumdur. Tırnağın büyük bir kısmının soluk veya beyaz görünmesi ve ucunda dar pembe veya kırmızımsı kahverengi bir bant bulunması ile karakterizedir. Bu durum adını ilk kez 1954 yılında tanımlayan Richard Terry’den almıştır.

Terry’nin tırnaklarının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak karaciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus ve yetersiz beslenme dahil olmak üzere altta yatan bir dizi tıbbi durumla ilişkilendirilmiştir. Birçok durumda, Terry’nin tırnakları daha ileri değerlendirme gerektiren altta yatan bir tıbbi durumun işareti olabilir.

Terry’s tırnaklarının görünümü kan damarları ve tırnak yatağındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Tırnağın soluk veya beyaz görünümü tırnak yatağına giden kan akışındaki azalmadan kaynaklanırken, uçtaki dar pembe veya kırmızımsı kahverengi bant bölgeye sızan az miktarda kanın varlığından kaynaklanmaktadır.

Terry’nin tırnaklarının teşhisi, tırnakların görünümüne ve altta yatan herhangi bir tıbbi durumun varlığına göre yapılır. Altta yatan nedeni belirlemeye yardımcı olmak için kan testleri, görüntüleme çalışmaları veya tırnak biyopsisi gibi ek testler yapılabilir.

Terry’nin tırnaklarının tedavisi, varsa altta yatan tıbbi durumun ele alınmasını içerir. Örneğin, altta yatan neden karaciğer hastalığı ise, tedavi durumu yönetmek için ilaçları veya ciddi vakalarda karaciğer naklini içerebilir. Bazı durumlarda, sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve stres yönetimi yoluyla genel sağlığın iyileştirilmesi de tırnakların görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Özetle, Terry’nin tırnakları, tırnakların görünümünü etkileyen, tırnağın çoğunun soluk veya beyaz bir görünüme sahip olması ve ucunda dar pembe veya kırmızımsı kahverengi bir bant ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Genellikle altta yatan tıbbi bir durumla ilişkilidir ve daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğunun bir işareti olabilir. Tedavi, varsa altta yatan durumun ele alınmasını içerir.

Hojasmuertas, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons