Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Siegrist çizgileri

Siegrist çizgileri

Siliokoroidal stria veya koroidal kıvrımlar olarak da bilinen Siegrist çizgileri, gözün koroid tabakasında küçük, doğrusal çöküntülerle karakterize nadir bir oftalmolojik bulgudur. Koroid, görmeden sorumlu olan retinayı besleyen kan damarlarını içeren göz tabakasıdır.

Siegrist çizgileri tipik olarak asemptomatiktir ve genellikle rutin göz muayeneleri sırasında tesadüfen keşfedilir. Bir veya her iki gözde ortaya çıkabilir ve daha çok miyop (uzağı göremeyen) kişilerde görülür, ancak normal görüşe sahip kişilerde de ortaya çıkabilir.

Siegrist çizgilerinin kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak gözü odaklamak için lensin şeklini değiştirmekten sorumlu kas olan siliyer cisim tarafından koroid tabakasına uygulanan mekanik kuvvetlerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Bazı durumlarda, Siegrist çizgileri optik sinir druseni (optik sinirde küçük kireçlenmeler), yüksek tansiyon veya göz iltihabı gibi diğer durumlarla ilişkili olabilir.

Siegrist çizgileri genellikle iyi huylu bir bulgu olarak kabul edilse de, bazı komplikasyonlarla ilişkili olabilirler. Örneğin, nadir durumlarda görme bozukluklarına neden olabilir veya maküler dejenerasyon veya koroidal neovaskülarizasyon (koroidde anormal kan damarı büyümesi) gibi belirli göz rahatsızlıklarının gelişimi için bir risk faktörü olabilirler. Bu nedenle, gözlerin görünümünde veya işlevinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını izlemek için düzenli göz muayeneleri önerilir.

Özetle, Siegrist çizgileri gözün koroid tabakasında küçük, doğrusal çöküntülerle karakterize nadir bir oftalmolojik bulgudur. Tipik olarak asemptomatik ve iyi huylu olsalar da, bazı komplikasyonlarla ilişkili olabilirler ve bir göz sağlığı uzmanı tarafından düzenli olarak izlenmelidirler.