Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Roth’un lekesi

Roth’un lekesi

Roth’un lekesi, gözün fiziksel muayenesi sırasında gözlemlenebilen tıbbi bir işarettir. Adını, bu işareti ilk kez 1872 yılında tanımlayan İsviçreli göz doktoru Moritz Roth’tan almıştır.

Roth’un leke testini gerçekleştirmek için doktor bir oftalmoskop kullanarak gözün arka kısmını (fundus) inceler. İşaret, genellikle retina üzerinde bulunan ve kanama veya kanama ile çevrili beyaz veya sarımsı bir noktanın varlığı ile karakterize edilir.

Roth lekesinin ortaya çıkması, kalp kapakçıklarında bakteriyel bir enfeksiyon olan bakteriyel endokardit veya lösemi gibi altta yatan ciddi bir tıbbi durumun göstergesi olabilir. Bağışıklık komplekslerinin veya mikroorganizmaların retinanın küçük kan damarlarında birikerek hasara ve ardından kanamaya yol açtığı düşünülmektedir.

Roth lekesinin varlığı, vücudun başka bir bölgesinden göze gelen pıhtı veya döküntü gibi embolik bir olaya da işaret edebilir. Bu durum, bakterilerin veya ürünlerinin kan dolaşımına girip göz dahil çeşitli organlara gidebildiği sepsis gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Roth lekesinin ortaya çıkması önemli bir bulgu olsa da, bakteriyel endokardit veya altta yatan diğer durumlarda her zaman mevcut değildir. Ayrıca, Roth lekesinin varlığı kesin bir teşhis sağlamaz ve altta yatan nedeni doğrulamak için daha fazla test yapılması gerekebilir.

Özetle, Roth lekesi retina üzerinde kanama veya kanama ile çevrili beyaz veya sarımsı bir lekenin varlığı ile karakterize tıbbi bir işarettir. Bakteriyel endokardit veya lösemi gibi altta yatan ciddi tıbbi durumların bir göstergesi olabilir ve görünümü daha fazla değerlendirme ve araştırmayı gerektirir.