Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Regresyon

Regresyon

Tıbbi bağlamda, “regresyon” teriminin belirli bir alana bağlı olarak çeşitli anlamları vardır.

İstatistiksel Regresyon

İstatistiksel açıdan, bir bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan istatistiksel bir yöntemi ifade eder. Genellikle bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılır.

Kanser Regresyonu

Onkolojide gerileme, bir tümörün boyutunun veya kapsamının azalması anlamına gelebilir. Tedaviye yanıt olarak tam veya kısmi gerileme meydana gelebilir, bu da kanserin olumlu yanıt verdiğini gösterir.

Gelişimsel Gerileme

Çocuk gelişiminde gerileme, davranışta geçici bir geriye doğru kayma anlamına gelebilir. Örneğin, tuvalet eğitimi almış bir çocuk stresli bir olaydan sonra geçici olarak altını ıslatmaya başlayabilir. Bu gerileme genellikle strese karşı geçici ve normal bir tepki olarak kabul edilir.

Psikiyatrik Gerileme

Psikiyatride gerileme, bireyin stres veya kaygı karşısında gelişiminin önceki bir aşamasına geri döndüğü bir savunma mekanizması anlamına gelebilir. Bu, daha önceki bir gelişim döneminin karakteristik davranışlarını veya düşünce kalıplarını benimsemeyi içerebilir.

Görüntülemede Doğrusal Regresyon

Tıbbi görüntülemede, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için doğrusal kullanılabilir. Örneğin, iki farklı görüntüleme yöntemindeki piksellerin yoğunluğu arasındaki korelasyonu değerlendirmek için uygulanabilir.

“Regresyon” teriminin kullanıldığı özel bağlamı anlamak, daha doğru bir yorumlama için çok önemlidir. Aklınızda belirli bir tıp alanı veya bağlam varsa, ek ayrıntılar sağlamak daha özel bir açıklama sağlamaya yardımcı olabilir.