Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Pektoralis minör

Pektoralis minör

Pektoralis minör kası, kemikli göğüs kafesinin üst kısmında, pektoralis majör kasının hemen altında bulunan ince, üçgen şeklinde bir kastır.

Pektoralis minör, kaynak: Original:  Användare:Chrizz Vector:  Pixelsquid

Kökeni:

Pektoralis minör, göğüste bulunan küçük bir üçgen kastır. Kökeni aşağıdaki noktalara dayanır.

  1. 3.-5. Kaburgalar: Pektoralis minör kasının üst bağlantıları
  2. 3., 4. ve 5. kaburgalarda yumuşak, elastik kıkırdak alanın yakınında bulunur. Kaburgaları temsil eder.

Ekleme:

Pektoralis minör, skapulanın korakoid sürecinden geçen tek bir düz tendon benzeri yapıda birleşir. Korakoid çıkıntı, kürek kemiğinin ön tarafında, omuz ekleminin yakınında yer alan kemikli bir çıkıntıdır.

İnervasyon:

Pektoralis minör kası öncelikle medial pektoral sinir tarafından innerve edilir (beslenir). Medial torasik sinir, üst ekstremitede bir sinir ağı olan brakiyal pleksustan kaynaklanır. Aynı zamanda pektoralis majör kasını da innerve eder.

İşlevi:

Pektoralis minörün birkaç önemli işlevi vardır:

  1. Skapular stabilizasyon: Skapulayı (kürek kemiği) göğüs kafesine göre stabilize eder Bu stabilizasyon, uygun omuz mekaniğini korumak ve çeşitli kol hareketleri sırasında skapulanın anormal hareketini önlemek için çok önemlidir.
  2. Solunum Yardımı: Pektoralis minör, omuz kemeri sabitlendiğinde kaburgaları kaldırarak zorlu inspirasyona yardımcı olabilir. Bu hareket, derin inhalasyonlar sırasında akciğer hacminin artmasına yardımcı olur.
  3. Omuz kemerinin alçaltılması: Kürek kemiği sabitlendiğinde, pektoralis minör kası omuz kemerini aşağıya (alçalmaya) doğru itebilir, bu da aşağıdaki gibi belirli kol hareketleri için faydalıdır. B. Aşağı doğru gerin veya kollarınızı uzatın.
  4. Skapular protrüzyon: Skapulanın göğüs duvarına doğru hareketi olan skapular protrüzyona (ileri hareket) yardımcı olur.

Özetle, pektoralis minus kası göğüs ve omuz bölgesinde bulunan küçük ama önemli bir kastır. İşlevleri arasında skapulayı stabilize etmek, nefes almaya yardımcı olmak, omuz kemerini indirmek ve skapular uzantıyı desteklemek yer alır. Pektoralis majör kadar iyi bilinmese de, pektoralis minör omuz kompleksinin genel stabilitesine ve işlevselliğine katkıda bulunur.