Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Otizm

Otizm

Tanım:

Otizm, iletişimi, sosyal etkileşimi ve davranışı etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Sosyal etkileşim, sözlü ve sözsüz iletişim ve tekrarlayan davranışlarda zorluk ile karakterizedir.

Patofizyolojisi:

Otizmin kesin patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır, ancak beyin yapısı ve işlevindeki değişiklikleri içerdiğine inanılmaktadır. Araştırmalar, otizmli bireylerin prefrontal korteks, amigdala ve hipokampus dahil olmak üzere belirli beyin bölgelerinin yapı ve işlevinde farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ek olarak, araştırmalar otizmli bireylerin serotonin ve dopamin gibi belirli nörotransmiterlerin düzeylerini değiştirdiğini göstermektedir. Beyin yapısındaki ve işlevindeki bu değişiklikler, otizmle ilişkili sosyal, iletişimsel ve davranışsal zorluklara yol açabilir.

Semptomlar ve Bulgular:

Otizmin semptomları çok çeşitli olabilir ve sosyal etkileşimlerde zorluk, sözlü ve sözsüz iletişimde zorluk, yaratıcı oyunlarda zorluk, tekrarlayan davranışlar ve duyusal hassasiyetleri içerebilir.

Teşhis:

Otizm tipik olarak klinik gözlem, gelişim öyküsü ve psikolojik testlerin bir kombinasyonu ile teşhis edilir.

Tedavi:

Otizm tedavisi tipik olarak davranış terapisi, konuşma terapisi, mesleki terapi ve ilaçları içerir.

Main drugs

1. Antipsychotics: These medications are used to treat severe behavioral problems, such as aggression, self-injury, and severe tantrums. Examples include risperidone (Risperdal), aripiprazole (Abilify), and olanzapine (Zyprexa).

2. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): These medications are used to treat depression, anxiety, and obsessive-compulsive disorder. Examples include fluoxetine (Prozac), sertraline (Zoloft), and citalopram (Celexa).

3. Stimulants: These medications are used to treat attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Examples include methylphenidate (Ritalin) and amphetamine/dextroamphetamine (Adderall).

4. Alpha-2 agonists: These medications are used to treat hyperactivity, impulsivity, and aggression. Examples include guanfacine (Intuniv) and clonidine (Kapvay).

5. Naltrexone: This medication is used to treat repetitive behaviors, such as hand-flapping and rocking.

Ayırıcı Tanı:

Otizm için ayırıcı tanı, zihinsel yetersizlik, dil bozukluğu ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi diğer gelişimsel bozuklukları içerir.