Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Nötropeni

Nötropeni

Nötropeni, kanda anormal derecede düşük nötrofil seviyeleri ile karakterize bir durumu ifade eden tıbbi bir terimdir. Nötrofiller bir tür beyaz kan hücresi (WBC) olup vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve enfeksiyonlarla, özellikle de bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar. Nötrofil sayısı normalden düşük olduğunda, enfeksiyon ve diğer sağlık komplikasyonları riskinin artmasına neden olabilir.

Nötropeni genellikle mutlak nötrofil sayısının (ANC) belirli bir eşiğin altında olması olarak tanımlanır. Kan nötrofillerinin normal aralığı genellikle mikrolitre (μL) kan başına 1.500 ila 8.000 nötrofil arasındadır. Nötropeni, ANC’ye bağlı olarak çeşitli tiplerde sınıflandırılır:

 1. Hafif lökopeni:
  ANC 1000 ila 1500/μL aralığındadır.
 2. Orta derecede lökopeni:
  ANC 500 ila 1000/μL aralığında.
 3. ** Şiddetli nötropeni**:
  ANC değerinin 500/μL’den az olması. Nötropeni birçok faktörden kaynaklanabilir ve altta yatan neden ciddiyetini ve tedavisini belirler. Nötropeninin bazı yaygın nedenleri şunlardır:
 4. Enfeksiyon:
  Hepatit, HIV ve influenza gibi bazı viral enfeksiyonlar geçici nötropeniye neden olabilir.
 5. İlaç :
  Bazı ilaçlar, özellikle bazı kemoterapi ilaçları, yan etki olarak nötropeniye neden olabilir. Bazı antibiyotikler veya nöbet önleyici ilaçlar gibi diğer ilaçlar da nötrofil seviyelerini düşürebilir.
 6. Kemik iliği bozuklukları:
  Kemik iliğinin yeterli nötrofil üretme yeteneğini etkileyen durumlar nötropeniye yol açabilir. Örnekler arasında aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom (MDS) ve lösemi yer alır. 4. Otoimmün hastalık:
  Sistemik lupus eritematozus (SLE) ve romatoid artrit gibi bazı otoimmün hastalıklar, bağışıklık sistemi nötrofillere saldırıp onları yok ettiği için nötropeniye neden olabilir.
 7. Beslenme eksiklikleri:
  Başta B12 vitamini, folat ve bakır olmak üzere bazı besin maddelerindeki eksiklikler nötrofil üretiminin azalmasına yol açabilir. Nötropeni semptomları, ciddiyetine ve enfeksiyon varlığına bağlı olarak değişebilir. Hafif vakalarda, bireylerde fark edilebilir bir belirti olmayabilir. Bununla birlikte, daha ciddi vakalarda, sık veya ciddi enfeksiyonlara daha yatkın olabilirler. Nötropenisi olan kişilerde yaygın enfeksiyon belirtileri ateş, titreme, boğaz ağrısı, ağız yaraları ve cilt enfeksiyonlarını içerebilir. Nötropeni tedavisi altta yatan nedene ve ciddiyetine bağlıdır. Hiçbir belirti göstermeyen hafif vakalarda özel bir tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir. Bununla birlikte, şiddetli veya semptomatik nötropeni vakalarında, odak noktası enfeksiyonu yönetmek ve temel nedeni tedavi etmektir. Tedavi seçenekleri arasında nötrofil üretimini uyarmak için büyüme faktörlerinin kullanılması, ilaçların değiştirilmesi ve altta yatan koşulların yönetilmesi yer alabilir. Nötropenisi olan kişilere genellikle enfeksiyon riskini azaltmak için iyi el hijyeni uygulamak, grip mevsiminde kalabalık yerlerden kaçınmak ve enfeksiyon belirtileri ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım almak gibi önlemler almaları tavsiye edilir. Nötrofil seviyelerini izlemek ve tedaviyi gerektiği gibi ayarlamak için düzenli kan sayımı takibi şarttır.