Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Myerson belirtisi

Myerson belirtisi

Myerson belirtisi, Parkinson hastalığı veya bazal gangliyonları etkileyen diğer hareket bozuklukları olan hastaların nörolojik muayenesi sırasında gözlemlenebilen tıbbi bir bulgudur. İşaret, adını ilk kez 1988 yılında tanımlayan Amerikalı nörolog Roger Myerson’dan almıştır.

Myerson’ın işaretini uygulamak için, muayene eden kişi hastanın alnına saniyede yaklaşık 2 vuruş hızında dokunurken, hastaya uzaktaki bir nesneye sabit bir şekilde bakmasını söyler. Eğer hasta dokunmaya yanıt olarak kaşlarında sürekli ve tekrarlayan yukarı doğru bir hareket sergilerse, bu pozitif bir Myerson işareti olarak kabul edilir.

Myerson belirtisinin arkasındaki mekanizmanın, beyinde hareketin kontrolünde rol oynayan bir grup çekirdek olan bazal gangliyonların işlev bozukluğu ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Parkinson hastalığı veya diğer bazal gangliyon bozuklukları olan hastalarda, bazal gangliyon-talamokortikal devrenin düzenlenmesinde bir anormallik vardır ve bu da bu koşullarda görülen karakteristik hareket anormalliklerine yol açabilir.

Myerson belirtisi Parkinson hastalığına özgü değildir ve progresif supranükleer palsi (PSP) ve kortikobazal dejenerasyon (CBD) gibi bazal gangliyonları etkileyen diğer hareket bozukluklarında da görülebilir. Bu durumlarda, Myerson belirtisinin varlığı tanıyı desteklemeye yardımcı olabilir.

Özetle, Myerson belirtisi Parkinson hastalığı veya bazal gangliyonları etkileyen diğer hareket bozuklukları olan hastaların muayenesi sırasında gözlemlenebilen nörolojik bir bulgudur. İşaret, hastaya uzaktaki bir nesneye sabit bir şekilde bakması söylenirken alnına vurulmasını ve vurulmaya yanıt olarak kaşların sürekli ve tekrarlayan yukarı doğru hareketinin gözlemlenmesini içerir. Myerson belirtisinin varlığı Parkinson hastalığı veya diğer bazal gangliyon bozukluklarının teşhisini desteklemeye yardımcı olabilir.