Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » MELD Scoru

MELD Scoru

MELD (Son Dönem Karaciğer Hastalığı Modeli) skoru, hastalarda karaciğer hastalığının ciddiyetini değerlendirmek için kullanılan tıbbi bir araçtır. Genellikle karaciğer nakli için hastalara öncelik vermek ve kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda prognozu belirlemek için kullanılır.

MELD skoru, karaciğer fonksiyonunun göstergeleri olan bilirubin, kreatinin ve uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) için hastanın laboratuvar değerlerine dayanmaktadır. Bu değerler, 6 ila 40 arasında değişen bir puan üreten bir formüle girilir. Skor ne kadar yüksekse karaciğer hastalığı da o kadar şiddetlidir.

MELD skoru karaciğer hastalığı yönetiminde yaygın olarak kabul gören bir araçtır ve kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda mortalitenin iyi bir öngörücüsü olduğu gösterilmiştir. Ayrıca karaciğer nakli için hastalara öncelik vermek için de kullanılır ve daha yüksek skorlar nakil için daha fazla ihtiyaç olduğunu gösterir.

Kaynaklar: