Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Letarjik ensefalit

Letarjik ensefalit

Letarjik ensefalit (EL) ilk olarak 1910 ve 1920’lerde tanımlanan nadir bir nörolojik hastalıktır. Bu durum beyinde iltihaplanma ile karakterizedir ve çeşitli semptomlara yol açabilir.

Belirtiler ve bulgular:

EL semptomları, semptomların şiddetine ve beynin etkilenen kısmına bağlı olarak değişir. EL’nin en yaygın belirti ve bulguları şunlardır:

  1. Aşırı uykululuk veya uykusuzluk gibi uyku bozuklukları
  2. Kas sertliği, titreme ve hareketi başlatmada zorluk gibi hareket bozuklukları
  3. Depresyon, anksiyete ve halüsinasyonlar gibi psikiyatrik semptomlar
  4. Hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi bilişsel bozukluklar
  5. Disautonomi, vb. B. Anormal terleme, kan basıncı, kalp atış hızı
  6. Konuşma ve dil bozuklukları (örneğin) B. Konuşma veya dili anlama güçlüğü.

Teşhis:

EL semptomları diğer nörolojik bozukluklara benzeyebileceğinden tanı koymak zor olabilir. EL tanısı genellikle ayrıntılı bir tıbbi geçmişe, fizik muayeneye ve çeşitli laboratuvar ve görüntüleme testlerine dayanır. Bu testler şunları içerebilir:

  1. Beynin MRI veya BT taramasında anormalliklerin tespit edilmesi.
  2. Spinal tap ile beyin omurilik sıvısında iltihap veya enfeksiyon belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
  3. Otoimmün hastalıklar, viral enfeksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi benzer semptomlara neden olabilecek diğer hastalıkları ekarte etmek için kan testleri.

Süreç:

EL için spesifik bir tedavi yoktur ve tedavi genellikle semptomların tedavi edilmesini ve destekleyici bakım sağlanmasını içerir. Hareket bozuklukları, uyku bozuklukları ve psikiyatrik semptomlar gibi semptomları hafifletmek için ilaçlar reçete edilebilir. Bazı durumlarda, hastada hastalığın ciddi komplikasyonları gelişirse hastaneye yatış ve ventilatör desteği de dahil olmak üzere yaşam desteği gerekebilir.

Ayırıcı tanı:

EL semptomları diğer nörolojik bozuklukların semptomlarını taklit edebilir ve semptomların diğer olası nedenlerini ekarte etmek önemlidir. Benzer semptomlara neden olabilecek diğer hastalıklar arasında Parkinson hastalığı, multipl skleroz ve beynin viral veya bakteriyel enfeksiyonları yer alır. Ayrıca, otoimmün ensefalit gibi otoimmün hastalıklar da ortaya çıkabilir ve bunların da ekarte edilmesi gerekir.