Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Kronik miyeloid lösemi (KML)

Kronik miyeloid lösemi (KML)

Kronik miyeloid lösemi (KML), kemik iliğini etkileyen ve çok fazla anormal beyaz kan hücresi üretimiyle sonuçlanan bir kan kanseri türüdür. Burada KML’nin tanımı, belirti ve bulguları, teşhisi, tedavisi ve ayırıcı tanısına genel bir bakış sunulmaktadır.

Tanım:
KML, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin üretiminden sorumlu olan miyeloid hücreleri etkileyen bir lösemi türüdür. KML’de üretilen anormal hücreler Philadelphia kromozomu pozitif hücreler olarak bilinir, bu da beyaz kan hücrelerinin aşırı üretimine ve kırmızı kan hücreleri ile trombositlerin sayısında azalmaya neden olabilir.

Belirtiler ve Bulgular:
KML’nin belirti ve bulguları kişiden kişiye değişebilir ve bazı kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir. Ancak KML’nin en yaygın belirti ve bulguları arasında yorgunluk, halsizlik, gece terlemesi, ateş, açıklanamayan kilo kaybı, karın ağrısı ve dalak büyümesi yer alır.

Teşhis:
KML tanısı genellikle tam kan sayımı (CBC) adı verilen ve beyaz kan hücrelerinin sayısında artış ve diğer anormallikleri gösterebilen bir kan testi ile konur. Teşhisi doğrulamak ve hastalığın evresini belirlemek için kemik iliği biyopsisi de yapılabilir.

Tedavi:
KML tedavisi genellikle tirozin kinaz inhibitörleri (TKI’ler) adı verilen ve anormal hücrelerin büyümesini yavaşlatmaya veya durdurmaya yardımcı olabilen ilaçlarla hedefe yönelik tedaviyi içerir. Bazı durumlarda kemik iliği nakli önerilebilir.

Ayırıcı Tanı:
Diğer lösemi türleri ve kan hastalıkları KML ile benzer semptomlara sahip olabilir ve tanıyı doğrulamak için ayırıcı tanı gerekebilir. Bu, akut miyeloid lösemi (AML) veya lenfositik lösemi gibi diğer lösemi türlerini veya miyelodisplastik sendromlar (MDS) gibi diğer kan bozukluklarını ekarte etmek için testleri içerebilir.