Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Kerley çizgileri

Kerley çizgileri

Kerley A, B ve C çizgileri olarak da bilinen Kerley çizgileri, göğüs röntgeninde görülebilen ince, doğrusal opasitelerdir. Adlarını 1930’larda ilk kez tanımlayan İngiliz radyolog Peter Kerley’den alırlar. Bu çizgiler en yaygın olarak konjestif kalp yetmezliği ile ilişkilidir, ancak pulmoner fibroz, lenfanjitik karsinomatozis ve diğer interstisyel ödem nedenleri gibi diğer durumlarda da görülebilirler.

source: Mikael Häggström

Üç tip Kerley çizgisi vardır: A, B ve C. A çizgileri akciğerlerin periferinde kalınlaşmış interlobüler septayı temsil eden kısa, yatay çizgilerdir. B çizgileri daha uzundur ve akciğerin hilumuna doğru uzanır, kalınlaşmış interlobüler septaları ve bronkovasküler demetleri temsil eder. C çizgileri en az yaygın olanıdır ve akciğer periferinde küçük nodüller olarak görülür.

Kerley A çizgileri

Bunlar akciğer periferinden dik olarak uzanan kısa, ince, yatay çizgilerdir. Tipik olarak 1-2 cm uzunluğundadırlar ve alt akciğer alanlarında görülebilirler. Bu çizgilerinin interstisyel dokudaki sıvıyı temsil ettiği düşünülmektedir.

Kerley B çizgileri

Bunlar akciğer çevresinden akciğerin merkezine doğru uzanan daha uzun, daha kalın çizgilerdir. Tipik olarak 2-3 cm uzunluğundadırlar ve orta ve üst akciğer alanlarında görülebilirler. Bu çizgilerinin akciğer lobları arasındaki ince duvarlar olan interlobüler septanın kalınlaşmasını temsil ettiği düşünülmektedir.

Kerley C çizgileri

Bunlar akciğer tabanlarında görülen kısa, eğrisel çizgilerdir. İnterlobüler septadaki sıvıyı temsil ettikleri düşünülmektedir.

Kerley çizgileri pulmoner ödem, lenfanjitis karsinomatoza, sarkoidoz ve interstisyel akciğer hastalığı gibi çeşitli akciğer hastalıklarının göstergesi olabilir. Göğüs görüntülemede Kerley çizgilerinin varlığı bu durumların tanı ve tedavisine rehberlik edebilir.

Göğüs röntgeninde Kerley çizgilerinin varlığı genellikle akciğerlerdeki alveoller arasındaki interstisyel boşluklarda sıvı birikimi nedeniyle oluşabilen interstisyel ödemin bir göstergesidir. Bu durum konjestif kalp yetmezliği, pulmoner fibroz, lenfanjitik karsinomatozis ve diğer nedenler dahil olmak üzere çeşitli durumlardan kaynaklanabilir.

Özetle, Kerley çizgileri göğüs röntgeninde görülen ince, doğrusal opasitelerdir, en sık konjestif kalp yetmezliği ile ilişkilidir, ancak başka durumlarda da görülebilir. Adlarını 1930’larda ilk kez tanımlayan İngiliz radyolog Peter Kerley’den alırlar.

Kaynaklar:

  1. Radiopaedia.org, “Kerley lines,” https://radiopaedia.org/articles/kerley-lines-1?lang=us
  2. Cleveland Clinic, “Chest X-ray: Kerley A, B, and C Lines,” https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/16808-chest-x-ray-kerley-a-b-and-c-lines