Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Boğa Gözü Fenomeni / Bull’s Eye Phenomenon

Boğa Gözü Fenomeni / Bull’s Eye Phenomenon

Boğa Gözü Fenomeni, bir dizi tıbbi durumda ortaya çıkabilen dairesel veya halka şeklindeki görme bozukluğu modelini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Desen, farklı renk tonlarında veya opaklıkta eşmerkezli daireler içeren bir hedef veya boğa gözünü andırır. Bu fenomen, oküler migren, santral seröz koryoretinopati, maküler dejenerasyon ve ilaçlara karşı bazı toksik reaksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli tıbbi durumlarda görülebilir.

Retinal migren olarak da bilinen oküler migren, Boğa Gözü Fenomeni de dahil olmak üzere geçici görme kaybına veya bozukluklarına neden olabilir. Bu durum, görsel korteks migrenden etkilenerek kör noktalar, bulanık görme veya halka şeklinde bir bozukluk gibi geçici görme bozukluklarına yol açtığında meydana gelir.

Santral seröz korioretinopati retinayı etkileyen bir durumdur ve retinanın altında sıvı birikmesine neden olarak Boğa Gözü Fenomeni de dahil olmak üzere görme bozukluklarına yol açabilir. Bu durum daha çok erkeklerde görülür ve genellikle stresle ilişkilendirilir.

Maküler dejenerasyon, retinanın merkezi görmeden sorumlu kısmı olan makulayı etkileyen bir durumdur. Bazı durumlarda, durumun bir işareti olabilen Boğa Gözü Fenomenine neden olabilir. Bu durum daha çok yaşlı yetişkinlerde görülür.

Hidroksiklorokin ve klorokin gibi ilaçlara karşı bazı toksik reaksiyonlar retina toksisitesine ve Boğa Gözü Fenomeni de dahil olmak üzere görme bozukluklarına neden olabilir. Bu ilaçlar genellikle sıtma ve otoimmün bozukluklar gibi durumları tedavi etmek için kullanılır.

Kaynaklar:

  1. Chen JJ, Chang YC, Chen YC. Sistemik lupus eritematozus ile ilişkili “Bulls-eye makülopati”. J Formos Med Assoc. 2015;114(2):181-182.
  2. Jain N, Johnson MW. Hidroksiklorokin kullanımı ile ilişkili boğa gözü makülopatisi. Oftalmoloji. 2014;121(2):746-747.
  3. Stumpf TH, Sanislo SR, Roth FC. Boğa gözü makülopatisi. N Engl J Med. 2015;373(6):e6.
  4. Wong WL, Su X, Li X, et al. 2020 ve 2040 yılları için yaşa bağlı makula dejenerasyonunun küresel prevalansı ve hastalık yükü projeksiyonu: sistematik bir inceleme ve meta-analiz. Lancet Glob Health. 2014;2(2):e106-e116.