Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Hutchinson gözbebeği

Hutchinson gözbebeği

Argyll Robertson gözbebeği olarak da bilinen Hutchinson gözbebeği, anormal gözbebeği tepkileriyle karakterize tıbbi bir durumdur. Özellikle, göz bebeği akomodasyona (yakındaki nesnelere odaklanma) tepki verir ancak ışığa tepki vermez. Bu durum adını ilk kez 1869’da tanımlayan İngiliz göz doktoru Jonathan Hutchinson’dan ve 1869’da bu durumu inceleyip rapor eden İskoç doktor Douglas Argyll Robertson’dan almıştır.

Hutchinson’ın gözbebeği genellikle merkezi sinir sistemini etkileyen frenginin geç evre bir belirtisi olan nörosifiliz ile ilişkilendirilir. Hastalık, göz bebeğinin tepkilerini kontrol eden sinirlere zarar vererek göz bebeğinin anormal davranışlarına yol açar. Hutchinson’ın göz bebeğine neden olabilecek diğer durumlar arasında diyabet, alkolizm ve multipl skleroz yer alır.

Hutchinson göz bebeği, gözün ışığa verdiği tepkinin ve yakın nesnelere odaklanmanın fiziksel muayenesi ile teşhis edilir. Altta yatan nedeni belirlemek için kan testleri, lomber ponksiyon ve nörogörüntüleme gibi ek testler kullanılabilir.

Hutchinson göz bebeğinin tedavisi altta yatan durumun tedavisine odaklanır. Nörosifiliz durumunda, enfeksiyonu tedavi etmek için penisilin gibi antibiyotikler kullanılır. Bazı durumlarda, göz bebeğindeki anormalliği düzeltmek için ameliyat gerekebilir.