Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Hiperlipidemi

Hiperlipidemi

Hiperlipidemi, başta kolesterol ve trigliseritler olmak üzere kandaki lipit (yağ) seviyelerinin anormal derecede yüksek olmasıyla karakterize tıbbi bir durumdur. Bu yüksek lipit seviyeleri ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir.

Tanım

Genellikle yüksek kolesterol veya yüksek trigliserit olarak adlandırılan hiperlipidemi, kan dolaşımında aşırı miktarda lipit olduğunda ortaya çıkar. Hiperlipidemide söz konusu olan iki temel lipit türü vardır:

 • Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C): Genellikle “kötü kolesterol” olarak adlandırılan yüksek LDL-C seviyeleri arterlerde plak birikimine yol açabilir.
 • Trigliseritler: Yüksek trigliserit seviyeleri kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilidir.

Belirtiler ve Bulgular

Hiperlipideminin kendisi tipik olarak fark edilebilir semptomlar veya işaretler üretmez. Kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler bir olaya yol açana kadar genellikle asemptomatiktir. Hiperlipidemisi olan kişiler bu olaylarla ilgili semptomlar yaşayabilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı (anjina)
 • Nefes darlığı
 • Ekstremitelerde uyuşma veya güçsüzlük
 • Geçici iskemik ataklar (GİA’lar veya “mini felçler”)
 • Periferik arter hastalığı (PAD)

Teşhis

Hiperlipidemi tanısı genellikle lipid profili veya kolesterol paneli gibi kan testleri ile konur. Bu testler kandaki toplam kolesterol, LDL-C, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) ve trigliserit seviyelerini ölçer. Tipik olarak aşağıdaki tanı kriterleri kullanılır:

 • Toplam kolesterol: İdeal olarak 200 mg/dL’nin altında.
 • LDL-C: İdeal olarak 100 mg/dL’nin altında (yüksek kardiyovasküler risk altındaki bireyler için daha düşük).
 • HDL-K: İdeal olarak erkekler için 40 mg/dL’nin üzerinde ve kadınlar için 50 mg/dL’nin üzerinde.
 • Trigliseritler: İdeal olarak 150 mg/dL’nin altında.

Ailede kardiyovasküler hastalık veya diyabet öyküsü gibi diğer risk faktörlerinin varlığı tanı ve tedavi kararlarını etkileyebilir.

Tedavi

Hiperlipideminin yönetimi ve tedavisi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçları içerir:

 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Bunlar arasında kalp açısından sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, kilo yönetimi, sigaranın bırakılması ve alkol alımının sınırlandırılması yer alır.
 • İlaçlar: Statinler genellikle LDL-C seviyelerini düşürmek için reçete edilir. Safra asidi sekestranları, fibratlar, niasin ve PCSK9 inhibitörleri gibi diğer ilaçlar belirli durumlarda kullanılabilir.
 • Düzenli izleme: Hiperlipidemili hastalar, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde ilaçları ayarlamak için sürekli izleme gerektirir.

Ayırıcı Tanı

Hiperlipideminin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulabilecek durumlar şunlardır:

 • Ailesel hiperkolesterolemi: Aşırı yüksek kolesterol seviyelerine yol açan genetik bir durum.
 • Diğer lipid bozuklukları: Ailesel kombine hiperlipidemi ve ailesel disbetalipoproteinemi gibi durumlar farklı lipid profillerine sahip olabilir.
 • Karaciğer hastalığı: Bazı karaciğer rahatsızlıkları lipid metabolizmasını etkileyebilir ve yüksek lipid seviyelerine yol açabilir.
 • Metabolik sendrom: Obezite, hipertansiyon ve yüksek kan şekeri de dahil olmak üzere, genellikle hiperlipidemi ile birlikte ortaya çıkan bir dizi durum.

Hiperlipidemiyi yönetmek için genellikle birinci basamak hekimi veya bir lipid uzmanı olmak üzere bir sağlık hizmeti sağlayıcısıyla yakın bir şekilde çalışmak çok önemlidir. Erken teşhis ve uygun yönetim, yüksek lipid seviyeleriyle ilişkili kardiyovasküler komplikasyon riskini azaltabilir.