Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Obezite

Obezite

Obezite, sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilecek ölçüde aşırı vücut yağı birikimi ile karakterize tıbbi bir durumdur. Tipik olarak, bir bireyin kilogram cinsinden ağırlığının metre cinsinden boyunun karesine (kg/m²) bölünmesiyle hesaplanan bir ölçü olan vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılarak değerlendirilir. BMI yararlı bir tarama aracı olarak hizmet etse de, tanısı vücut yağının dağılımı, bel çevresi ve ilişkili sağlık riskleri gibi diğer faktörleri de dikkate alır.

Obezite

Obezite Sınıfları

VKİ aralıklarına göre farklı sınıflara ayrılır. Bu sınıflandırmalar, sağlık uzmanlarının obezitenin ciddiyetini değerlendirmesine ve tedavi stratejilerini buna göre uyarlamasına yardımcı olur. Aşağıda yaygın olarak kullanılan sınıflandırmalar yer almaktadır:

SınıflandırmaBMI Aralığı (kg/m²)Açıklama
Birinci Derece Obezite30.0 – 34.9Orta derecede obezite; obezite ile ilişkili sağlık sorunlarının artmış riski.
İkinci Derece Obezite35.0 – 39.9Şiddetli obezite; diyabet, kalp hastalığı ve uyku apnesi gibi sağlık sorunlarının önemli ölçüde daha yüksek riski.
Üçüncü Derece Obezite≥ 40.0Morbid obezite; kardiyovasküler hastalık ve belirli kanserler gibi hayati tehlikelerle ilişkilendirilen en şiddetli form.
Ek Sınıflandırmalar
Merkezi ObeziteDeğişkenKarın ve bel çevresinde fazla yağ birikimi; normal BMI’ye sahip bireylerde bile sağlık riski oluşturabilir.
Android ObeziteDeğişkenYağın genellikle karın bölgesinde dağılmasıyla karakterize edilir, “elma şeklinde” bir vücut oluşur.
Gynoid ObeziteDeğişkenYağın genellikle kalça ve uyluklarda birikmesiyle karakterize edilir, “armut şeklinde” bir vücut oluşur.
Obezite

Obezite Sınıf I

  • VKİ: 30,0 – 34,9 kg/m²
  • Bu sınıftaki bireyler orta derecede obeziteye sahiptir ve obeziteye bağlı sağlık komplikasyonları geliştirme riski yüksektir.

Sınıf II Obezite

  • VKİ: 35,0 – 39,9 kg/m²
  • Sınıf II obezite şiddetli obeziteyi temsil eder ve diyabet, kalp hastalığı ve uyku apnesi gibi sağlık sorunları riskinin önemli ölçüde yüksek olduğunu gösterir.

Sınıf III Obezite (Morbid Obezite)

  • VKİ: ≥ 40,0 kg/m²
  • Bu sınıf, kardiyovasküler hastalık, felç, bazı kanserler ve hareketlilik sorunları dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden durumların önemli ölçüde artmış riskiyle ilişkili obezitenin en şiddetli şekli olan morbid obeziteyi ifade eder.

Ek Sınıflandırmalar

Bazı durumlarda, bel çevresi veya vücut yağının dağılımına göre daha da kategorize edilebilir. Örneğin:

  • Merkezi Obezite: Abdominal olarak da bilinen bu durum, karın ve bel çevresinde aşırı yağ birikimini ifade eder. VKİ’si normal olan bireyler bile aşırı karın yağına sahiplerse risk altında olabilirler.
  • Android Obezite: Öncelikle karın çevresinde yağ dağılımı ile karakterize edilir ve “elma şeklinde” bir vücuda yol açar.
  • Jinoid Obezite: Öncelikle kalça ve uyluk çevresindeki yağ dağılımını ifade eder ve “armut biçimli” bir vücuda neden olur.

Sonuç

Obezitenin sınıflandırılmasını anlamak, sağlık uzmanları için aşırı vücut yağıyla ilişkili sağlık risklerini değerlendirmede ve uygun tedavi planları oluşturmada çok önemlidir. Obeziteyi farklı sınıflara ayırarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları bireylerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için müdahaleleri daha iyi uyarlayabilir, böylece sonuçları iyileştirebilir ve obezite ile ilgili komplikasyonların yükünü azaltabilir.