Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Gordon işareti

Gordon işareti

Gordon işareti, kronik böbrek hastalığı (KBH) olduğundan şüphelenilen bir hastanın fizik muayenesi sırasında gözlemlenebilen tıbbi bir işarettir. Adını 1960’larda bu işareti ilk kez tanımlayan Amerikalı nefrolog William K. Gordon’dan almıştır.

Gordon’un işareti, hastanın dizinin hemen altındaki kaval kemiğine 5 saniye boyunca sıkıca bastırılması ve ardından basıncın bırakılmasıyla ortaya çıkar. Hasta böbrekler bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissederse, bu pozitif bir Gordon işareti olarak kabul edilir.

Gordon belirtisinin arkasındaki mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır, ancak böbrek fonksiyonlarının bozulması nedeniyle kanda toksik maddelerin birikmesiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Kaval kemiği üzerindeki baskı, bu toksinlerin dokulara salınmasına neden olarak ağrı veya rahatsızlığa yol açabilir.

Gordon belirtisi, anormal böbrek fonksiyon testleri, hipertansiyon, proteinüri veya diyabet veya kardiyovasküler hastalık öyküsü gibi diğer klinik bulgularla birleştirildiğinde KBH’nin yararlı bir göstergesi olabilir. Ancak kesin bir tanı aracı değildir ve akut böbrek hasarı veya idrar yolu tıkanıklığı gibi böbrekleri etkileyen diğer durumlar da Gordon belirtisinin pozitif çıkmasına neden olabilir.

Gordon belirtisinin KBH’li hastalarda her zaman mevcut olmadığını ve yokluğunun böbrek hastalığı olasılığını dışlamadığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, kesin bir tanı aracı olarak değil, kapsamlı bir fizik muayene ve tanısal çalışmanın bir parçası olarak düşünülmelidir.