Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Goodsall’ın kuralı

Goodsall’ın kuralı

Goodsall’ın kuralı, anal kanal ile anüs çevresindeki cilt arasında anormal bir iletişimin geliştiği bir durum olan fistül-in-ano tedavisinde kullanılan cerrahi bir prensiptir. Adını, 20. yüzyılın başlarında bu prensibi ilk kez tanımlayan İngiliz cerrah Frederick William Goodsall’dan almıştır.

Goodsall’ın kuralı, bir fistül-in-ano’nun iç açıklığının konumunun fistül yolunun yönü ile ilişkili olduğunu belirtir. Spesifik olarak, eğer yol iç açıklıktan dış açıklığa doğru düz bir şekilde ilerliyorsa, iç açıklık dış açıklıktan radyal bir çizgide yer alacaktır. Yol kıvrılırsa veya yön değiştirirse, iç açıklık kıvrım veya değişiklik yönünde yer alacaktır.

Bu prensip, cerrahın fistülün iç açıklığını bulmasına ve uygun şekilde tedavi etmesine yardımcı olduğu için fistül-inano’nun cerrahi yönetiminde önemlidir. İç açıklığın yeterince tespit edilip tedavi edilmemesi fistülün nüksetmesine veya diğer komplikasyonlara neden olabilir.

Goodsall’ın kuralını cerrahi pratikte uygulamak için cerrah önce fistül-inano’nun dış açıklığını belirleyecektir. Daha sonra fistül yolunun seyrini izlemek ve yönünü belirlemek için bir sonda veya başka bir alet kullanacaktır. Bu bilgiye dayanarak, cerrah daha sonra iç açıklığı ortaya çıkarmak ve tedavi etmek için bir kesi yapabilir.

Goodsall’ın kuralı inano fistülün cerrahi tedavisinde faydalı bir prensip olsa da, her vakada geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Bazı vakalarda, iç açıklık kuralın öngördüğünden farklı bir konumda olabilir veya fistülün birden fazla iç açıklığı olabilir. Bu nedenle, durumu uygun şekilde yönetmek için diğer tanı araçları ve cerrahi teknikler gerekli olabilir.