Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Gamna-Favre cisimcikleri

Gamna-Favre cisimcikleri

Dalak (veya splenik) siderotik nodüller olarak da bilinen Gamna-Favre cisimcikleri, dalak, karaciğer ve lenf düğümlerinde bulunabilen küçük, yuvarlak, sarımsı kahverengi lezyonlardır. Bu yapılar isimlerini kendilerini ilk tanımlayan iki hekimden alır: İtalyan patolog Guido Gamna ve Fransız hekim Jean Favre.

Gamna-Favre cisimcikleri genellikle asemptomatiktir ve görüntüleme çalışmaları veya otopsiler sırasında tesadüfen keşfedilir. En sık siroz, konjestif kalp yetmezliği, orak hücreli anemi ve talasemi gibi kronik hastalıkları olan hastalarda görülürler.

Gamna-Favre cisimciklerinin oluşumunun arkasındaki mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır, ancak hemoglobinin bir parçalanma ürünü olan hemosiderin birikimiyle ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Hemosiderin normalde makrofajlar tarafından uzaklaştırılır, ancak kronik tıkanıklık veya iltihap gibi belirli durumlarda hemosiderin miktarı makrofajların onu temizleme kapasitesini aşar. Sonuç olarak, hemosiderin dokularda birikerek Gamna-Favre cisimciklerinin oluşumuna yol açar.

Histolojik olarak Gamna-Favre cisimcikleri, hemosiderin yüklü makrofaj tabakasıyla çevrili merkezi bir fibröz doku çekirdeğinden oluşur. Lezyonların çapı tipik olarak 1 cm’den küçüktür ve kümeler halinde veya doku boyunca dağılmış olarak bulunabilir.

Gamna-Favre cisimcikleri genellikle iyi huylu olup tedavi gerektirmese de, bazen metastatik kanser veya lenfoma gibi başka durumlarla karıştırılabilir ve daha fazla araştırma gerektirebilir. Nadir durumlarda, Gamna-Favre cisimciklerinin varlığı hemokromatoz veya amiloidoz gibi altta yatan sistemik bir hastalığın işareti olabilir ve bu da tedavi gerektirebilir.

Özetle, Gamna-Favre cisimcikleri dalak, karaciğer ve lenf düğümlerinde bulunabilen küçük, sarımsı kahverengi nodüllerdir. Genellikle asemptomatiktirler ve en sık kronik hastalıkları olan hastalarda görülürler. Genellikle iyi huylu olmalarına rağmen, bazen başka durumlarla karıştırılabilir ve altta yatan sistemik hastalığın bir işareti olabilirler.