Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Gallavardin fenomeni

Gallavardin fenomeni

Gallavardin fenomeni, kalpteki aort kapağının daralması ile karakterize bir durum olan aort darlığı olan hastalarda nadir görülen bir klinik bulgudur. Adını, bu fenomeni ilk kez 1933 yılında tanımlayan Fransız doktor Raymond Gallavardin’den almıştır.

Gallavardin fenomeni, ikinci sağ interkostal aralıkta karotis nabzının eşlik etmediği sistolik bir üfürümün varlığı ile karakterize edilir. Bu bulgu olağandışıdır çünkü oskültasyon bölgesinin yakınında bulunan karotid arter normalde sistol sırasında palpe edilebilir bir nabız üretir.

İkinci sağ interkostal aralıkta sistolik üfürümle birlikte karotis nabzının olmaması, üfürümün aort stenozundan değil aort yetersizliğinden kaynaklandığını düşündürür. Aort yetersizliğinde, aort kapağı sistol sırasında tamamen kapanmaz ve kanın kalbin sol ventrikülüne geri akmasına neden olur. Bu da atım hacminin azalmasına ve karotis nabzının düşmesine neden olur.

Gallavardin fenomeninin, aort yetersizliğinin aort kapağının hemen üzerinde bulunan sinotübüler birleşme seviyesinde olduğu zaman meydana geldiği düşünülmektedir. Üfürüm ikinci sağ interkostal aralıkta duyulur çünkü regürjitan akım sağ üst göğüs duvarına doğru yönlendirilmiştir.

Gallavardin fenomeninin tanısı, aort yetersizliğinin yerini ve şiddetini belirleyebilen ekokardiyografi ile doğrulanabilir. Tedavi, altta yatan aort kapak hastalığının ciddiyetine bağlıdır ve ilaçları veya cerrahi müdahaleyi içerebilir.

Sonuç olarak, Gallavardin fenomeni aort darlığı ve aort yetersizliği olan hastalarda nadir görülen bir klinik bulgudur. Palpe edilebilen bir karotis nabzı olmaksızın ikinci sağ interkostal aralıkta sistolik üfürüm varlığı ile karakterizedir. Tanı ekokardiyografi ile doğrulanabilir ve tedavi altta yatan duruma bağlıdır.

Gallavardin fenomeninden örnek Video