Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Frank işareti

Frank işareti

Diyagonal kulak memesi kırışıklığı (DELC) olarak da bilinen Frank işareti, kulak memesinde görülen diyagonal bir kırışıklık veya kırışıklıkla karakterize tıbbi bir işarettir. Kırışıklık, kulak kanalının altından kulak memesinin alt kenarına doğru çapraz olarak uzanır. Bu işaret adını ilk kez 1973 yılında tanımlayan Dr. Sanders T. Frank’tan almıştır.

Frank belirtisi, kalbe kan sağlayan arterlerin daralması ve sertleşmesi ile karakterize bir durum olan koroner arter hastalığı (KAH) riskinde artış ile ilişkilidir. Frank belirtisi ve KAH arasındaki bağlantı tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bazı araştırmacılar bunun atardamarların içinde plak birikerek kan akışını kısıtlayan bir durum olan ateroskleroz gelişimiyle ilgili olabileceğine inanmaktadır.

Frank işaretinin yaygınlığı yaşla birlikte artar ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Bununla birlikte, bu işaret KAH’a özgü değildir ve bu hastalığa sahip olmayan kişilerde de görülebilir.

Frank’s işaretinin KAH ile ilişkili olduğu kesin mekanizma net olmasa da, bu durum için risk altında olabilecek bireyleri tanımlamak için yararlı bir belirteç olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, işaret tek başına KAH tanısı koydurucu değildir ve durumun varlığını doğrulamak için elektrokardiyogram (EKG) veya stres testi gibi daha ileri testler gerekebilir.

Özetle, Frank işareti çapraz kulak memesi kıvrımıyla karakterize tıbbi bir işarettir ve koroner arter hastalığı riskinde artışla ilişkilidir. İşaret ve KAH arasındaki bağlantı tam olarak anlaşılamamıştır, ancak ateroskleroz gelişimiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. İşaret, KAH riski altında olabilecek bireylerin belirlenmesinde faydalı olsa da, tek başına tanı koydurucu değildir ve daha ileri testler gerekli olabilir.

Med Chaos, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons