Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Erken repolarizasyon sendromu (ERS)

Erken repolarizasyon sendromu (ERS)

Erken repolarizasyon sendromu (ERS), kalbin elektriksel aktivitesindeki değişikliklerle karakterize bir kalp hastalığıdır. En sık genç ve sağlıklı bireylerde görülür ve genellikle iyi huylu bir durum olarak kabul edilir, ancak bazı durumlarda tehlikeli aritmilere ve ani kardiyak ölüme yol açabilir.

ERS’nin belirti ve bulguları çok çeşitlilik gösterebilir ve göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve bayılmayı içerebilir. Bununla birlikte, ERS’li birçok kişide hiçbir belirti olmayabilir.

ERS tanısı klinik değerlendirme, elektrokardiyogram (EKG) bulguları ve semptomların diğer potansiyel nedenlerinin ekarte edilmesi kombinasyonuna dayanır. ERS’de EKG tipik olarak EKG’nin ST segmentinde bir çentik veya J noktası yükselmesi gibi karakteristik değişiklikler gösterir.

ERS’nin tedavisi kişinin semptomlarına ve aritmi veya ani kardiyak ölüm riskine bağlıdır. Birçok vakada tedavi gerekmez, ancak bir kardiyolog ile yakın izleme ve takip gerekli olabilir. Bazı durumlarda, tehlikeli aritmi riskini azaltmak için beta-blokerler veya antiaritmik ilaçlar gibi ilaçlar reçete edilebilir. Ani kardiyak ölüm riskinin yüksek olduğu nadir durumlarda, implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) önerilebilir.

ERS’nin ayırıcı tanısı Brugada sendromu, aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi (ARVC) ve uzun QT sendromu gibi benzer semptomlara ve EKG değişikliklerine neden olabilen diğer kardiyak durumları içerir.

Kaynaklar:

  1. Antzelevitch, C. (2016). Early Repolarization Syndrome. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/early-repolarization-syndrome
  2. Gussak, I., & Antzelevitch, C. (2012). Early Repolarization Syndrome: Clinical Characteristics and Possible Cellular and Ionic Mechanisms. Journal of Electrocardiology, 45(6), 634-641. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2012.07.004
  3. Haissaguerre, M., Derval, N., Sacher, F., Jesel, L., Deisenhofer, I., de Roy, L., Pasquié, J. L., Nogami, A., Babuty, D., Yli-Mayry, S., De Chillou, C., Scanu, P., Mabo, P., Matsuo, S., Probst, V., Le Scouarnec, S., Defaye, P., Schlaepfer, J., … Clémenty, J. (2015). Sudden Cardiac Arrest Associated with Early Repolarization. New England Journal of Medicine, 372(24), 2302–2312. https://doi.org/10.1056/nejmoa1407088