Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi, beyinde anormal elektrik aktivitesine bağlı olarak nöbetlerin tekrar tekrar ortaya çıkması ile karakterize bir nörolojik bozukluktur. Bu nöbetler, beyindeki anormal elektrik aktivitesi nedeniyle ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir ve çoğu zaman kişinin bilincini kaybetmesine, kasların kasılmasına ve/veya hissetme ve algılama yeteneğinin kaybolmasına neden olabilir.

Epilepsi, farklı yaş gruplarında görülebilir ve herhangi bir cinsiyette ortaya çıkabilir. Genellikle ilk kez çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar, ancak herhangi bir yaşta başlayabilir. Epilepsi, tek bir nöbetten oluşabileceği gibi, birkaç nöbetten oluşan bir dizi de olabilir.

Belirtiler ve Bulgular: Epilepsi belirtileri ve bulguları, nöbet tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

  • Ani kasılmalar
  • Bilinç kaybı veya uyku hali
  • Karıncalanma veya uyuşma hissi
  • Denge kaybı veya koordinasyon sorunları
  • İştah kaybı veya mide bulantısı
  • Ağızda köpüklenme
  • Korku veya endişe
  • Hızlı kalp atışı
  • Terleme
  • Baş ağrısı veya migren

Teşhis: Epilepsi teşhisi, nöbetleri tanımlayan tıbbi bir geçmiş, fiziksel muayene ve elektroensefalografi (EEG) testi ile konulabilir. EEG testi, beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçerek epileptik aktiviteyi tespit edebilir. Bazı durumlarda, diğer görüntüleme testleri, örneğin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları da kullanılabilir.

Tedavi: Epilepsi tedavisi, nöbetlerin sıklığı ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. İlaç tedavisi, epilepsi nöbetlerini kontrol etmek için sıklıkla kullanılır. Ancak, ilaçlar tüm hastalarda işe yaramayabilir. Cerrahi, nöbetlerin kaynağı olan beyin bölgesinin çıkarılması veya işlevini değiştirme gibi durumlarda düşünülebilir. Diğer tedaviler arasında ketojenik diyet, vagus sinir stimülasyonu ve nörostimülasyon yer alır.

Ayırıcı Tanı: Epilepsi, diğer nöbet tipleri, psikojenik nöbetler, sinirsel senkop, hipoglisemi, migran gibi durumlarla karışabilir. Bu nedenle, kapsamlı bir tıbbi geçmiş ve fiz iksel muayene, EEG testi ve görüntüleme testleri ile birlikte ayrıntılı bir ayırıcı tanı yapılması gerekir.

Özetle, epilepsi, beyindeki anormal elektrik aktivitesine bağlı olarak tekrarlayan nöbetlerin ortaya çıkması ile karakterize bir nörolojik bozukluktur. Belirtileri ve bulguları, nöbet tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir ve teşhis için tıbbi geçmiş, fiziksel muayene, EEG testi ve görüntüleme testleri yapılması gerekebilir. Tedavi, nöbetlerin kontrol altına alınması için ilaç tedavisi, cerrahi ve diğer tedavileri içerebilir. Ayırıcı tanı, diğer nöbet tipleri, psikojenik nöbetler ve diğer durumları dışlamayı gerektirir.