Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Dawson parmakları

Dawson parmakları

Dawson parmakları multipl skleroz (MS) hastalarında görülebilen radyolojik bir bulgudur. Adını, bu bulguyu 20. yüzyılın başlarında ilk kez tanımlayan İngiliz nörolog James Dawson’dan almıştır.

Dawson’ın parmaklarını görüntülemek için tipik olarak beynin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması yapılır. MRI taramasında Dawson’ın parmakları, beynin yan ventriküllerinden beyaz maddeye uzanan çok sayıda küçük, parmak benzeri çıkıntılar olarak görünür.

Dawson parmaklarının altında yatan mekanizma, MS’te meydana gelen beyindeki sinir liflerinin demiyelinizasyonu ile ilgilidir. Demiyelinizasyon, sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfının kaybı veya hasarı anlamına gelir ve bu da sinir sinyallerinin iletimini bozabilir. MS’te demiyelinizasyonun, vücudun bağışıklık sisteminin miyelin kılıfına saldırdığı ve zarar verdiği otoimmün bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Dawson’ın parmakları MS’e özgü değildir ve lökodistrofiler veya nörosifiliz gibi beyindeki sinir liflerinin demiyelinizasyonunu içeren diğer durumlarda da görülebilir. Bununla birlikte, optik nörit, duyusal veya motor defisitler ve tekrarlayan ataklar gibi MS’in diğer belirti ve semptomlarıyla birleştirildiğinde, Dawson’ın parmakları hastalığın teşhisi için yararlı bir araç olabilir.

Özetle, Dawson parmakları MS’li bireylerde beynin MRI taramalarında gözlenen, beynin yan ventriküllerinden beyaz maddeye uzanan küçük, parmak benzeri çıkıntılarla karakterize radyolojik bir bulgudur. Beyindeki sinir liflerinin demiyelinizasyonundan kaynaklanırlar ve diğer belirti ve semptomlarla birleştirildiklerinde MS tanısı için yararlı bir araç olabilirler.