Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Bracht-Wachter cisimcikleri

Bracht-Wachter cisimcikleri

İntranükleer inklüzyonlar olarak da bilinen Bracht-Wachter cisimcikleri, tükürük bezi kanallarındaki hücrelerde gözlenebilen bir tür patolojik bulgudur. Adlarını 20. yüzyılın başlarında ilk kez tanımlayan Alman patologlar Albert Bracht ve Franz Wachter’den alırlar.

Bracht-Wachter cisimcikleri, tükürük bezlerinin duktal epitel hücrelerinin çekirdeklerinde bulunan eozinofilik inklüzyonlardır. Genellikle pleomorfik adenom, Warthin tümörü ve mukoepidermoid karsinom gibi tükürük bezlerinin çeşitli benign ve malign durumlarıyla ilişkilendirilirler.

Bracht-Wachter cisimciklerinin bu durumların patogenezindeki önemi tam olarak anlaşılamamıştır, ancak anormal hücresel metabolizma veya protein sentezinin bir belirteci olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca hücresel stres veya hasara karşı bir yanıtı temsil etmeleri de mümkündür.

Bracht-Wachter cisimciklerinin teşhisi tipik olarak etkilenen tükürük bezlerinden alınan biyopsi örneklerinin mikroskobik incelemesi ile yapılır. Bracht-Wachter cisimcikleri ile ilişkili durumların tedavisi, altta yatan spesifik nedene bağlıdır ve etkilenen bezin cerrahi rezeksiyonunu, radyasyon tedavisini veya kemoterapiyi içerebilir.

Genel olarak, Bracht-Wachter cisimcikleri tükürük bezlerini etkileyen çeşitli durumların teşhisine yardımcı olabilecek faydalı bir patolojik bulgudur. Bununla birlikte, bu durumların patogenezindeki önemlerini tam olarak anlamak ve etkilenenler için daha etkili tedaviler geliştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.