Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısı

Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısı

Rebound baş ağrısı olarak da bilinen aşırı ilaç kullanımı baş ağrısı (MOH), migren veya gerilim tipi baş ağrısı gibi birincil baş ağrılarını tedavi etmek için aşırı ve uzun süreli ilaç kullanımından kaynaklanan ikincil bir baş ağrısı bozukluğudur. Zamanla bu ilaçlar baş ağrısı sıklığının ve şiddetinin artmasına yol açarak genellikle daha sık ilaç kullanımına yönelik bir kısır döngüye neden olabilir.

Semptomlar ve İşaretler

Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısının temel semptom ve bulguları şunlardır:

 1. Artan Baş Ağrısı Sıklığı: MOH genellikle her gün veya neredeyse her gün ortaya çıkabilen daha sık baş ağrılarına yol açar.
 2. Kötüleşen Baş Ağrısı Şiddeti: Baş ağrıları zaman içinde daha şiddetli hale gelebilir.
 3. İlaçlara Bağımlılık: MOH’lu bireyler, işlevlerini yerine getirebilmek için ilaca ihtiyaç duyduklarına inanarak ağrı kesici ilaç kullanımını bırakmayı veya azaltmayı zor bulabilirler.
 4. İlaç Etkinliğinin Kaybı: Zamanla, aynı doz ilaç baş ağrısı ağrısını gidermede daha az etkili hale gelir.
 5. Yoksunluk Belirtileri: İlacın etkisi geçtiğinde veya planlandığı gibi alınmadığında, bireyler anksiyete, huzursuzluk ve baş ağrısı yoğunluğunda artış gibi yoksunluk belirtileri yaşayabilir.
 6. Baş Ağrısı Özelliklerinin Değişkenliği: Baş ağrılarının yeri, özellikleri ve tetikleyicileri değişebilir.
 7. Bulantı ve Kusma: MOH’lu bazı bireyler, özellikle ilacı aniden bırakırlarsa, bulantı ve kusma yaşayabilirler.

Teşhis

Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısının teşhisi, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından dikkatli bir değerlendirmeyi içerir. Genellikle hastanın ilaç kullanımını, baş ağrısı geçmişini ve ilaçların başlangıçta reçete edildiği birincil baş ağrısı bozukluklarının (migren, gerilim tipi baş ağrıları) geçmişini içermesi gereken kapsamlı bir tıbbi geçmiş gerektirir.

Bazı durumlarda, sağlık uzmanınız tipik olarak ayda belirli sayıda baş ağrısı gününü ve bilinen bir ilaç kullanım modelini içeren tanı kriterlerini kullanabilir. Bu kriterler bölgesel ve tıbbi kılavuzlara göre değişebilir.

Tedavi

Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısı için birincil tedavi hedefi, rahatsız edici ilacın kullanımını durdurmak veya azaltmak ve aşırı kullanım döngüsünü önlemektir. Tedavi stratejileri şunları içerebilir:

 1. İlaçların Geri Çekilmesi: Rebound baş ağrısına neden olan ilacın kullanımının durdurulması veya azaltılması, MOH yönetiminde en kritik adımdır. Yoksunluk semptomları şiddetli olabileceğinden, bu tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.
 2. İkame İlaçlar: Bazı durumlarda, sağlık hizmeti sağlayıcıları yoksunluk semptomlarını yönetmeye yardımcı olmak veya ağrı kesici sağlamak için başka ilaçlar kullanabilir. Bu ilaçlar tipik olarak MOH ile ilişkili değildir.
 3. Önleyici İlaçlar: Aşırı kullanılan ilaç kesildikten sonra, baş ağrılarının sıklığını ve yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için birincil baş ağrıları için önleyici ilaçlar (örn. migren önleyiciler) reçete edilebilir.
 4. Yaşam Tarzı Yönetimi: Uyku düzenini iyileştirmek, stresi azaltmak ve baş ağrısı tetikleyicilerinden kaçınmak gibi yaşam tarzı düzenlemeleri, baş ağrısının tekrarlamasını önlemede önemli olabilir.
 5. Hasta Eğitimi: Aşırı ilaç kullanımının MOH gelişimindeki rolünün anlaşılması çok önemlidir. Doğru ilaç kullanımı ve potansiyel riskler hakkında eğitim, bu durumu yönetmenin kilit bir yönüdür.

Ayırıcı Tanı

Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısının diğer birincil ve ikincil baş ağrısı bozukluklarından ayırt edilmesi gerekir, örneğin

 1. Birincil Baş Ağrıları: Bunlar, MOH’un sıklıkla taklit edebileceği migren ve gerilim tipi baş ağrılarını içerir.
 2. İkincil Baş Ağrıları: İkincil baş ağrıları sinüzit, kafa travması veya intrakraniyal patoloji gibi altta yatan tıbbi bir durumdan kaynaklanabilir. MOH tanısı koymadan önce bu durumların ekarte edilmesi gerekir.
 3. Kronik Migren: Kronik migren, ayda 15 veya daha fazla günde baş ağrısı ile karakterize birincil bir baş ağrısı bozukluğudur ve bu günlerin en az sekizinde migren olur. MOH ile karıştırılabilir, ancak tedavi yaklaşımı farklıdır.

Spesifik baş ağrısı tipini belirlemek ve uygun bir tedavi planı oluşturmak için bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından doğru değerlendirme yapılması şarttır.