Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Akut lenfoblastik lösemi

Akut lenfoblastik lösemi

Akut lenfositik lösemi olarak da bilinen akut lenfoblastik lösemi (ALL), kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğinde başlayan bir kanser türüdür. Öncelikle bir tür beyaz kan hücresi olan lenfoid hücreleri etkiler ve olgunlaşmamış, işlevsel olmayan lenfoblastların aşırı üretimine yol açabilir. Bu aşırı üretim normal kan hücrelerinin üretimini engelleyerek bir dizi semptom ve komplikasyona yol açar.

Semptomlar ve İşaretler

Akut lenfoblastik löseminin semptom ve bulguları değişiklik gösterebilir, ancak genellikle sağlıklı kan hücrelerinin eksikliği ve anormal beyaz kan hücrelerinin varlığından kaynaklanır. Yaygın belirtiler şunları içerir:

 1. Yorgunluk: Anemi (düşük kırmızı kan hücresi sayısı) nedeniyle.
 2. Sık Enfeksiyonlar: Normal beyaz kan hücrelerinin sayısı azaldığından.
 3. Ateş: Genellikle enfeksiyona veya vücudun lösemi hücrelerine verdiği yanıta bağlıdır.
 4. Kolay Morarma ve Kanama: Düşük trombosit sayısından kaynaklanır.
 5. Soluk Cilt: Anemi belirtisi.
 6. Kemik ve Eklem Ağrısı: Genellikle lösemi hücrelerinin kemik iliğinde birikmesinden kaynaklanır.
 7. Şişmiş Lenf Düğümleri: Boyunda, koltuk altlarında ve kasıklarda büyümüş lenf düğümleri.
 8. Karın Ağrısı: Büyümüş karaciğer veya dalak karında rahatsızlık veya dolgunluğa neden olabilir.
 9. İştahsızlık ve Kilo Kaybı: Anemi ve diğer semptomların bir sonucu olarak.
 10. Baş Ağrısı ve Görme Değişiklikleri: Lösemi hücreleri merkezi sinir sistemini istila edebilir.

Bazı durumlarda ALL, şiddetli kanama, enfeksiyon veya organ yetmezliği nedeniyle tıbbi bir acil duruma yol açabilir.

Teşhis

Akut lenfoblastik lösemi teşhisi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç adım içerir:

 1. Kan Testleri: Tam kan sayımı (CBC), yüksek sayıda olgunlaşmamış beyaz kan hücresi (blast) gibi anormal kan hücresi sayılarını ortaya çıkarabilir.
 2. Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi: Mevcut kan hücrelerinin türünü ve sayısını incelemek için bir kemik iliği örneği alınır. Bu prosedür tanının doğrulanmasına ve löseminin sınıflandırılmasına yardımcı olur.
 3. Sitogenetik Analiz: Prognozu ve tedavi kararlarını etkileyebilecek spesifik kromozomal anormallikleri tanımlamak için genetik test yapılır.
 4. Lomber Ponksiyon (Spinal Tap): Bu test, lösemi hücrelerinin merkezi sinir sistemini etkileyebilecek şekilde beyin omurilik sıvısını istila edip etmediğini belirlemek için yapılır.
 5. Görüntüleme Çalışmaları: Hastalığın boyutunu değerlendirmek için röntgenler, BT taramaları veya MRI’lar kullanılabilir.

Tedavi

Akut lenfoblastik lösemi tedavisi tipik olarak indüksiyon, konsolidasyon ve idame tedavisi dahil olmak üzere çeşitli aşamalardan oluşur. Tedavi yaklaşımı şunları içerebilir:

 1. Kemoterapi: Yüksek doz kemoterapi ALL için birincil tedavidir. Çeşitli kemoterapi ilaçları farklı kombinasyonlarda ve rejimlerde kullanılır.
 2. Hedefe Yönelik Tedavi: Bazı hastalar, monoklonal antikorlar gibi belirli lösemi hücrelerini özellikle hedef alan hedefe yönelik ilaçlar alabilir.
 3. Kök Hücre Nakli: Bazı durumlarda, özellikle yüksek riskli veya nükseden vakalar için kök hücre nakli (kemik iliği nakli) önerilebilir.
 4. Radyasyon Tedavisi: Bu tedavi bazen merkezi sinir sistemi gibi lösemi hücrelerinin yoğun olduğu bölgeleri tedavi etmek için kullanılır.
 5. Klinik Araştırmalar: Klinik çalışmalara katılım, deneysel tedavilere erişim sağlayabilir.
 6. Destekleyici Bakım: Anemi, enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyonları ve yan etkileri yönetmek tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ayırıcı Tanı

Akut lenfoblastik lösemi, benzer semptomlara neden olan diğer durumlarla karıştırılabilir, örneğin

 1. Akut Miyeloid Lösemi (AML): AML başka bir akut lösemi türüdür, ancak lenfoid hücreler yerine miyeloid hücreleri etkiler.
 2. Kronik Lenfositik Lösemi (KLL): KLL, löseminin daha yavaş ilerleyen bir şeklidir ve çocuklarda daha yaygın olan ALL’nin aksine tipik olarak yetişkinleri etkiler.
 3. Enfeksiyonlar: Ateş ve sık enfeksiyon gibi bazı semptomlar çeşitli enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.
 4. Anemi ve Kanama Bozuklukları: Bunlar yorgunluk, morarma ve kanama gibi benzer semptomlara neden olabilir.

ALL’nin teşhis edilmesi ve diğer durumlardan ayırt edilmesi, tedavi kararlarına rehberlik etmek ve sonuçları iyileştirmek için çok önemlidir. Doktorlar kesin tanı koymak için klinik değerlendirme, kan testleri, kemik iliği analizi ve genetik testlerin bir kombinasyonunu kullanır.